کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پریسا اکبری: وقتی کلامی را جاری کردی ارتعاشی می سازی و ارتعاش تو موجی می سازد در
S3 : 15:54:01 | com/org
وقتی کلامی را جاری کردی ارتعاشی می سازی
و ارتعاش تو موجی می سازد در دل مخاطب !
گاهی این موج می تواند...
کسی را به زیر برد و گاه به اوج!
اولین کسی که به همراه این موج به بالا یا به پایین میرود خود تو هستی !
مگذار موج کلامت تو را به نزول سوق دهد ...
اگر نمی دانی نگو !
اگر می دانی به بهترین شیوه بگو!
باید همواره زیبا ترین هایت را بر زبان آوری !
حتی به هنگامه ی خشم !
آنچه را که کلام تو جاری میسازد ..
همه ی آنچیزی ... دیدن ادامه ›› است که تو در آن لحظه هستی!
بگذار تا فقط خوبیهایت جاری شود ...
از انعکاس تیرگیها بر آینه ی دل مخاطبت واهمه داشته باش ..
چرا که این تیرگیها گسترش می یابد..
پس تو به نوبه ی خودت مگذار که جهان تیره و تار شود..
همیشه زیباترینهایت را جاری کن
جهنم مکانی جغرافیایی در جایی نیست بلکه حالتی از روح ناراضی است..
رضایت درون یعنی بهشت.
لحظه هایتان لبریز از آرامش....

از: ...؟