تیوال | Sep-Liverpool درباره نمایش سیستم گرون هلم: نمیدونم چجوری تشکر کنم از خانم فیاض که این موتور هشت
S2 : 15:09:41
نمیدونم چجوری تشکر کنم از خانم فیاض که این موتور هشت سیلندر تئاتر بینی من رو روشن کردن، غیر از این کار یروز قبلش دارم پنجتا از دوستانم رو میبرم نمایش فاوست، فرداش هم میخوام برم هموریباس، ننه دلاور و ایران استرالیا و زورو محاکمه میشود رو هم به احتمال قوی خواهم رفت.

اژدها وارد میشود !!
((باز هم ممنون))
hanieh kh این را خواند
آوا فیاض و mojdeh moj این را دوست دارند
چقدر عالی.. تشکر لازم نیست...خیلی خوشحالم
۲۹ تیر ۱۳۹۳
شکسته نفسی میفرمایید، من خوشحالم که مایه ی خوشحالی سرکار شدم.
۲۹ تیر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید