کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پریسا اکبری: خدا در مکان های دور از انتظار به دست افرادی دور
S3 : 09:48:38 | com/org
خدا در مکان های دور از انتظار
به دست افرادی دور از انتظار
و در مواقعی تصور ناپذیر
معجزات خود را به انجام می رساند.
برای آن مهربانِ توانا ، غیرممکن وجود ندارد …
همیشه ، همیشه و همیشه امیدی هست …
توجــــــــــــــــــــه!!!!
غیر ممکن ها اغلب چیزهایی هستند که برایشان تلاشی نشده!

از: ار...
دختر بچه : این که با عقل جور در نمیاد مامان.

مادر : ایمان یعنی اعتقاد داشتن به چیزی که عقلت بهت میگه اشتباهه.

دختربچه : ها؟
-----------------------------------------
faith is believing in things what common sense tells you not true.

از فیلم Miracle on 34th Street - 1947
۰۶ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید