آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | حدیثی: من زخمهای بی نظیری به تن دارم اما تو مهربان ترینشان بودی عمیق ترینشا
S3 : 07:58:38 | com/org
من زخمهای بی نظیری به تن دارم اما
تو مهربان ترینشان بودی
عمیق ترینشان
عزیزترین شان
بعد از تو آدم ها
تنها خراش های کوچکی بودند بر پوستم
که هیچ کدامشان
به پای تو نرسیدند
به قلبم نرسیدند

بعد از تو آدم ها
تنها خراش های کوچکی بودند

که تو را از یادم ببرند، اما نبردند
تو بعد از هر زخم تازه ای دوباره باز می گردی
و هر بار
عزیزتر از پیش
هر بار عمیق تر...

رویا شاه حسین زاده
زیبا...
ممنون از این اشتراک حدیثی جان
۲۰ شهریور ۱۳۹۳
به هر حال بسیار زیبا بود.
ممنون از حسن انتخابت!
۰۶ مهر ۱۳۹۳
خواهش :-)
۰۶ مهر ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید