آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | زهره صوفی: گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را تا زودتر از واقعه گویم گله ها را
S3 : 22:41:29 | com/org


گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را
تا زودتر از واقعه گویم گله ها را

چون آیینه پیش تو نشستم که ببینی
در من اثر سخت ترین زلزله ها را

"پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست
از بس که گره زد به گره حوصله ها را"

ما تلخی نه گفتنمان را که چشیدیم
وقت است بنوشیم از این پس بله ... دیدن ادامه ›› ها را

بگذار ببینم بر این جغد نشسته
یک بار دگر پر زدن چلچله ها را

یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش
بگذار که دل حل بکند مسئله ها را
از: محمد علی بهمنی