تیوال | زهره صوفی: گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را تا زودتر از واقعه
S2 : 18:16:20


گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را
تا زودتر از واقعه گویم گله ها را

چون آیینه پیش تو نشستم که ببینی
در من اثر سخت ترین زلزله ها را

"پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست
از بس که گره زد به گره حوصله ها را"

ما تلخی نه گفتنمان را که چشیدیم
وقت است بنوشیم از این پس بله ها را

بگذار ببینم بر این جغد نشسته
یک ... دیدن ادامه » بار دگر پر زدن چلچله ها را

یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش
بگذار که دل حل بکند مسئله ها را
از: محمد علی بهمنی