تیوال | جهان: "تکرار" می آیند سالهایی نو یکی پس از
S2 : 14:29:21
"تکرار"

می آیند
سالهایی نو
یکی پس از دیگر
چون تارهای سپید ِ یکی پس از دیگر من
چون استکانهای در پی یکدیگر و بی همدیگر من
بی اختیار من
در انتظار تو...


از: خود
اصالت بد مرضیست
صافکاری و رنگ کاری ، چروک و سپیدی را مالانده
استکان ها با لیوان کاغذی عوض شده اند
این روزهاااا "بی " بر "با" می چَربد

امسال را به اختیار
بی تکرااااااااااااااااااااار
و بی انتظااااااااااااااااار
زندگی کن ...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
عالی بود جناب جهان نازنین
یاد این شعر از براهنی بزرگ افتادم نمیدونم چرا :)
دور درختهای تو چرخیده ام
آتش گرفته ام
حالا تو نیستی
می بوسمَم
نام مرا گفته بودی
حالا
می گویَیم
و ... دیدن ادامه » رنگ چشمهای تو را روی پوستم پوشیده ام
می لیسمَم
من ظاهری ندارم
دنیا بداند
من انتزاع جهانم شوخی نمیکنم
می بویمَم
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
این روزهاااا "بی " بر "با" می چَربد
:))) عالی بود خانم اسدی
حتماً ، "پشت سر نیست فضایی زنده ، پشت سر باد نمیآید ، پشت سر کبک نمیخواند..."

امیر رضای عزیز خیلی خوب بود . لایک

جناب بامداد عزیز عالیه
"دنیا بداند من انتزاع جهانم..."
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید