تیوال | شیدا فراهانی درباره نمایش قلعه: در نمایش 《قلعه》پردازش شخصیت‌ها به گونه‌ایست که علاوه
S3 : 14:38:53
در نمایش 《قلعه》پردازش شخصیت‌ها به گونه‌ایست که علاوه بر آن‌که برای مخاطب عام باور پذیر است، به لحاظ روانشناختی و سایکوپاتولوژی نیز نمایشی بسیار دقیق و کم نقص است. گویی مخاطب در اتاق درمانگری نشسته و ناظر اجرای تکنیک‌های مانند صندلی خالی و صندلی داغ است.در لحظه‌ی آغاز نمایش مخاطب، هر کدام از شخصیت‌ها را مانند یک قطعه یخ کوچک می‌بیند اما با پیش‌روی نمایش ذره ذره عظمت این کوه‌ یخ برای مخاطب بر ملا‌می‌شود و همین امر موجب می‌شود مخاطبان تا آخرین لحظات درگیر داستان شوند و مدام در تلاش برای واشکافی و شناخت شخصیت‌ها باشند.