تیوال | sara saghafi درباره نمایش مثل شلوار جین آبی: آقای گودرزی سلام چه بلایی سر اجرای دوباره نمایش اومده؟؟؟ خب
S2 : 13:01:13
sara saghafi
درباره نمایش مثل شلوار جین آبی i
آقای گودرزی سلام
چه بلایی سر اجرای دوباره نمایش اومده؟؟؟
خب من خیلی دلم میخواد مثل شلوار جین آبی رو ببینم....
شما قول دادید....
قرار شده توی سالن استاد انتظامی
دوباره اجرا بشه.

manimoon..
۰۶ خرداد ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید