کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: بعضی از مردم مدّعی اند که خواندن کتاب های به درد نخور
S3 : 04:15:08 | com/org
بعضی از مردم مدّعی اند که خواندن کتاب های به درد نخور خوب است، چون بالاخره لابه لای صفحاتشان چیزِ به دردبخوری پیدا می شود. اگر خوب بگردی، در زباله دانی هم خرده نانی پیدا می شود؛ اما راه بهتری هم وجود دارد.

از: جیم ران