آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عمو فرهاد قصه ها: در کنج آسمان به دنبال ستاره می گشتم می گشتم تا که شاید نوری
S3 : 20:56:59 | com/org
در کنج آسمان

به دنبال ستاره می گشتم

می گشتم تا که شاید

نوری روشن کند راه را بر من

و دست خالی راهی زمین شدم

شمعی افروخته و در کنج دلم

هر چه گشتم جز ستاره نبود

سبدی بافته و چیدم میوه از درون

بخود که آمدم آسمان نیز میهمانم بود
عمو فرهاد قصه ها
95/2/6عالی
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
درود بر شما بانو آرزو

سپاس از لطف و محبت شما
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
درود بر شما جناب بامداد

ممنونم بزرگوار
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید