آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پریما درباره نمایش نینوچکا: نمایش متوسطی بود. بازی آقای امیرفضلی مثل همیشه خوب و خانم دلشاد و خا
S3 : 22:16:44 | com/org
پریما
درباره نمایش نینوچکا i
نمایش متوسطی بود.
بازی آقای امیرفضلی مثل همیشه خوب و خانم دلشاد و خانم افشاری نژاد قابل قبول بود. متن نمایش و کارگردانی متوسط. ردیف دوم a10 نشسته بودم لامپ روشن سمت راست صحنه که دکور منزل بود چشم من و همراهانم رو خیلی اذیت کرد که دچار سردرد شدیم.