تیوال | sahar amini درباره نمایش سیزیف: https://archive.org/details/DavidLangJust دوستان
S3 : 15:13:53
sahar amini
درباره نمایش سیزیف i
https://archive.org/details/DavidLangJust


دوستان بشنوید و لذت ببرید :)
می بینم شیفته وارتر برگشتی سحر جان
۵ روز پیش، چهارشنبه
به به چه شد:))))
راستش از وقتی باز اجرا رفتن من دلتنگیم بیشتر شده؛ هرشب که اجراست حس میکنم منم باید اونجا باشم.
۵ روز پیش، چهارشنبه
وای سحر جون خیلی خوب بود لعنتی :)
دیروز
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید