تیوال | مهرداد کیا: شاید باید این سوال را در مورد جشنواره پرسید : یک آمار
S3 : 15:28:06
شاید باید این سوال را در مورد جشنواره پرسید : یک آمار سنجی بلیطی خودمانی

با اینکه تیوال نقشی‌ در عرضه و فروش جشنواره امسال نداره، از کاربران تیوال که این نوشته را میخوانند تقاضا دارم لطفا ذکر کنید چند تا نمایش از این جشنواره را بلیت به هر طریق و صورتی‌ تهیه کرده و قصد دارید که ببینید ؟

جهت اینکه از آغاز جواب شخصی‌ خودم ملاک درست یا نادرست این عمل نباشه، اجازه میخوام پس از چند ساعت جواب خودم را اضافه کنم
» تا ۴ پاسخ
من نمایش های که دوست داشتم ببینم پر شد :(
او ، ابلوموف ، دستور العمل های پرواز
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
هیچ اجرایی
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
صفر
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید