تیوال | ویترین
T1:13:41:04
نمایش‌ها

نمایش پوف

نویسنده: لین ناتیج / کارگردان: کاری گروهی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
بزرگترین اجرای محیطی سال

نمایش رورانس

نویسنده: اشکان جباری / کارگردان: مهدی محمدی
فرهنگسرای بهمن
۰۶ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
داستان‌های واقعی، انسان‌های کارتنی

نمایش مستند شلتر

نویسنده: ساناز بیان / کارگردان: امین میری
تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ریش فیدل غبغب مرکل

نویسنده و کارگردان: امیر علی نبویان
تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۲۶ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خدای کشتار

نویسنده: یاسمینا رضا (با نگاهی به ... / کارگردان: علی سرابی
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۴ بهمن تا ۲۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اتاقی در هتل لندن (مردی بر کف اتاق)

نویسنده: نیل سایمون / کارگردان: مهران میرقلی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سال بلوا

نویسنده: محمد چرمشیر / کارگردان: مریم خلیلی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
جمعه ۲۰ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی حشره

نویسنده: تریسی لتس / کارگردان: آیدا کیخایی
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی نمایش بازگشت به منفی ۱۸

نویسنده و کارگردان: بهار نصرتی
تماشاخانه بازیگاه
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش برلین

نویسنده: محمد یعقوبی / کارگردان: امیرحسین غفاری
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی النینو

تماشاخانه بازیگاه
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سرشاخ

نویسنده: کیوان نخعی / کارگردان: نیما ذاکر
تماشاخانه بازیگاه
۲۵ بهمن تا ۱۲ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سه گانه پاریسی

نویسنده: ایوب آقاخانی / کارگردان: مهرناز منفرد
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش تعطیلات آخر هفته

نویسنده: زین العابدین تقی پور، محمدرضا ... / کارگردان: محمد رضا آزاد فرد
تالار مولوی - سالن بزرگ
۲۵ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

درسگفتار فرم مثالی فرم ادراکی

تالار مولوی - سالن کوچک
سه‌شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۲:۰۰
خرید بلیت

نمایش گالیله

نویسنده: برتولت برشت / کارگردان: نازنین زهرا رفیعی
تئاتر باران
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش قوانین حمل سلاح

نویسنده: الکس برون / کارگردان: عطیه کشوری
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آیا تا به حال شده احساس کنید از چیزی به نام وجدان برخوردارید؟

نمایش خبرگو

نویسنده و کارگردان: علیرضا میرزایی نژاد
سالن ارغنون
۱۴ بهمن تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جیم، جام، جسی

نویسنده و کارگردان: یسنا پورسینا
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ تا ۲۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از تماشای تئاتر بدت میاد؟ "من..." رو ببین از تماشای تئاتر خوشت میاد؟ "من..." رو ببین

نمایش من...

نویسنده: حمید ورد، فرهاد تجویدی / کارگردان: فرهاد تجویدی
پردیس تئاتر تهران (خاوران)
۱۷ بهمن تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی برف هنوز چشمانم را فرو بسته است

نویسنده: محسن کیهان پور / کارگردان: حسین کریمی راد
تماشاخانه بازیگاه
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی افق در استامبول

نویسنده: فرهاد ناظر زاده کرمانی / کارگردان: رضوان کرباسی
تماشاخانه بازیگاه
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پژواک

نویسنده: محمد یعقوبی / کارگردان: پرستو شعبانی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی بی خان و مان

نویسنده: فرهاد ناظرزاده کرمانی / کارگردان: امیر مرادی
تماشاخانه بازیگاه
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ...Leave a message

نویسنده: سید علی معتضدی / کارگردان: کاری از گروه هنری ده - یک
تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۰۱ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش برجک شماره ۳۷

نویسنده: پژمان شاهوردی / کارگردان: نرگس پناهی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
شنبه ۲۱ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی داستان تاسیس

نویسنده و کارگردان: آرش میرطالبی
تماشاخانه بازیگاه
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی یرما سلما

نویسنده و کارگردان: مهران نظری منش
تماشاخانه بازیگاه
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی عروسک گمشده

نویسنده و کارگردان: حسینعلی بینوایی
تماشاخانه بازیگاه
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش لیرشاه

نویسنده: کیوان سررشته / کارگردان: محمد عاقبتی
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش غروب روزهای آخر پاییز

نویسنده: فردریش دورنمات / کارگردان: محمود یوسفی
تماشاخانه دراما
۲۴ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زنبور

نویسنده: بهزاد آقاجانی / کارگردان: بهزاد آقاجانی، محمد مطهری پور
خانه نمایش دا
۲۷ بهمن تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

درسگفتار اقتباس به مثابه ترجمه فرهنگی/ مفهوم ارتباط با خود در نشانه شناسی فرهنگی

دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران
چهارشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۲:۰۰
خرید بلیت

نمایش سمنو

نویسنده: خیرالله تقیانی پور / کارگردان: سینا شفیعی
تئاترشهر - پلاتو اجرا
۰۳ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مافیا

نویسنده و کارگردان: افروز فروزند
تئاتر باران
۱۵ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ترس

نویسنده: الکس بررون / کارگردان: کاری مشترک
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
يكشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی جهنمیان

نویسنده: امیرعلی آقا محمدی / کارگردان: دنیا بازیار
تماشاخانه بازیگاه
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردیبهشت

نویسنده: محمد چرمشیر / کارگردان: مهیار رکاب
تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
دوشنبه ۱۶ تا ۱۷ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پزشک نازنین

نویسنده: نیل سایمون / کارگردان: آرسام فتاحی
تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۰۳ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مرسی به خاطر ساندویچ ها (رقص کاغذ پاره ها)

نویسنده: محمد یعقوبی / کارگردان: کاری گروهی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
شنبه ۲۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی زمستان ۶۶

نویسنده: محمد یعقوبی / کارگردان: جهانگیر داداش زاده
تئاتر باران
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حرفه ای

نویسنده: دوشان کواچویچ / کارگردان: رضا کیانیان
تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۱۷ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی عروسی

نویسنده: آنتوان چخوف / کارگردان: مهری عزیزمحمدی
تماشاخانه بازیگاه
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش فریدون فرمانی فراهانی

نویسنده و کارگردان: حمید پاک‌نیا
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پزشک نازنین

نویسنده: آنتوان چخوف / کارگردان: سهیل پورجعفر
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
شنبه ۲۱ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی مجلس قربانی سنمار

نویسنده: بهرام بیضایی
تماشاخانه بازیگاه
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
دارم به خواب گل سرخ؛ توی شب عادت می‌کنم.

نمایش شب

نویسنده و کارگردان: چیستا یثربی
تئاترشهر - سالن سایه
۰۹ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کلفت‌ها (سالن ارغنون)

نویسنده: ژان ژنه / کارگردان: دانیال نمازی
سالن ارغنون
۰۳ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

درسگفتار شکسپیر و سینمای عامه پسند ایران

تالار مولوی - سالن کوچک
سه‌شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
خرید بلیت

کارگاه بر ضد خود (کارگاه تئاتر خلاق)

دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران
۱۵ اسفند تا ۰۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه فیلم تئاترهای باران

تئاتر باران
۰۱ تا ۰۱ فروردين ۱۳۹۶
خرید بلیت

نمایش باغ آلبالو

نویسنده: آنتوان چخوف / کارگردان: اکبر زنجان‌پور
تالار وحدت
۲۴ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
پاسخ سوالات در دستان شماست.

نمایش عبدل میمون لات پا کوتاه

نویسنده: محمد چرم شیر / کارگردان: مهشید حسینیان
تماشاخانه فانوس
۰۸ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کابوس حضرت اشرف

نویسنده و کارگردان: حسین پاکدل
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۳ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مانوس

نویسنده: لیلا حکمت نیا،کیوان سررشته / کارگردان: نازنین سهامی زاده
تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش برای کلاه آهنی‌ها

نویسنده و کارگردان: پژمان عبدی
تئاتر باران
۱۴ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سمفونی ماهتاب

نویسنده: محمد یعقوبی / کارگردان: جیران اجلالی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مدارِ بسته

نویسنده و کارگردان: پگاه طبسی نژاد
تئاتر مستقل تهران
۱۴ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خرس

نویسنده: آنتوان چخوف / کارگردان: دریا کاهکش پور
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی بکت و داستایوفسکی

نویسنده و کارگردان: شروین احمدی
تماشاخانه بازیگاه
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ویولن تایتانیک

کارگردان: پیترو فلوریدیا
کارگاه دکور بنیاد رودکی
۱۹ دى تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مرگ در میزند

نویسنده: وودی آلن / کارگردان: علیرضا محمدی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خانه‌اى در انتهاى خیابان بهار

نویسنده: محمد چرم شیر / کارگردان: ندا هنگامی
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

درسگفتار چیستی پرفورمنس و رابطه آن با آیین

دانشگاه تهران - سالن صمیمی مفخم
چهارشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
خرید بلیت

نمایش جلسه خانوادگی

نویسنده و کارگردان: شقایق عرفی نژاد
تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۰۱ تا ۱۲ اسفند ساعت ۲۰:۱۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شایعات

نویسنده: نیل سایمون / کارگردان: مهدی اصغریان
خانه فرهنگ فدک
۰۱ تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی پیچ تند

نویسنده: آرش عباسی / کارگردان: بتینا مظلومی
تماشاخانه بازیگاه
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
مرا فراموش کن، اگر مى توانى...

نمایش یادآورى

نویسنده و کارگردان: علیرضا سعیدى نژاد
آمفی تئاتر مرکزی، دانشگاه صنعتی شریف
شنبه ۰۷ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی مرثیه‌ای برای یک سبک وزن

نویسنده: ایوب آقاخانی / کارگردان: لیلی صبری
تماشاخانه بازیگاه
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی باز کردن بسته

نویسنده و کارگردان: رها حاجی زینل
تماشاخانه بازیگاه
يكشنبه ۱۵ تا ۱۶ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اصولا آدما یه چیزو حمل مى‌کنن، مثل حسرتاشون. آبجى خانم جوونیشو حمل مى کنه. یه وقتایى شبا هر شب حس مى کرده موهاش داره سفید مى‌شه ...

نمایش اینا همه خوبن

کارگردان: فرید یوسفى
تالار مولوی - سالن بزرگ
۰۳ تا ۲۷ اسفند ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی اتوبوسی به نام هوس

نویسنده: تنسی ویلیامز / کارگردان: محسن حاج نوروزی
تماشاخانه بازیگاه
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تئاتر شهر جن دارد؟؟؟!!

نمایش هام

نویسنده و کارگردان: عباس عبدالله زاده
تئاترشهر - سالن سایه
۲۴ بهمن تا ۲۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دور دنیا در هشتاد دقیقه

نویسنده و کارگردان: نارینه گالستانیان
فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
جمعه ۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کافه سایه

نویسنده: ابراهیم عادل نیا / کارگردان: مجید واحدی زاده
تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۰۴ تا ۱۴ اسفند ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش گردشگرانی از فارست هیل در سوئیت شماره ۷۱۹ هتل پلازا

نویسنده: نیل سایمون / کارگردان: نوید عسکری
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
جمعه ۲۰ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش غبار

نویسنده: انوش معظمی / کارگردان: محمد رضا مداحیان
تالار وحدت
۱۹ بهمن تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه تعامل و ارتباط با مخاطب در مونولوگ

تالار مولوی - سالن کوچک
شنبه ۰۷ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۰:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ال نینو

نویسنده: نیل سایمون / کارگردان: نسیم افشارپور
تالار ناصرخسرو
۰۱ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آسگاردیا اولین کشور تشکیل شده در فضاست...

نمایش آسگاردیا

نویسنده: ریحانه یزدانی، محمد حسین ... / کارگردان: محمد حسین اسلامی
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۸ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی تریکه

نویسنده: ابوذر زارع / کارگردان: زهره پرتوی
تماشاخانه بازیگاه
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پاپا اتللو

نویسنده: فرزین نوبرانی (برداشتی آزاد ... / کارگردان: فرزین نوبرانی، سحر جمالی
تالار مولوی - سالن کوچک
۰۳ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی پنهان شدگان

نویسنده و کارگردان: آرمان زندی
تماشاخانه بازیگاه
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی تبعید رویان

نویسنده و کارگردان: وستا جعفرنیا
تماشاخانه بازیگاه
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش همه چیز می گذرد، تو نمی گذری

نویسنده: محمد چرم شیر / کارگردان: مهدی سلمانی
تماشاخانه لورکا
۰۷ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی روز وودی آلن

کارگردان: دانیال رستم جدید
موسسه گندم، سالن استاد پرویز پرستویی
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پاییز

کارگردان: مهتاب احمدخان بیگی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بر پهنه چشمان مغربی ات

نویسنده: سیروس همتی / کارگردان: سعید بصیری
اداره تئاتر - خانه نمایش
۰۸ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خانم ایکس

نویسنده و کارگردان: جواد عاطفه
خانه نمایش دا
۲۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی زندگی معمولی معمولی معمولی

نویسنده و کارگردان: مونا نصرتی حسینی
تماشاخانه بازیگاه
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش چوپان و چوب جادویی

نویسنده و کارگردان: محمدحسین داداش نیا
کانون نمایش امام خمینی
۲۰ بهمن تا ۲۹ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی سعادت لرزان مردمان تیره روز‎

نویسنده: علیرضا نادری / کارگردان: سعید تقوایی
تماشاخانه بازیگاه
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نا گفته‌ها

نویسنده: محمد یعقوبی / کارگردان: زهرا تاروردی
آموزشگاه سینمایی هفت هنر
يكشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی مراسم قطع دست در اسپوکن

نویسنده: مارتین مک دونا / کارگردان: سجاد همتی
تماشاخانه بازیگاه
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شعله ۲

نویسنده و کارگردان: ایمان افشاریان
سالن حافظ
۲۴ بهمن تا ۲۸ اسفند ساعت ۲۰:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بازگشت به خانه

نویسنده: هارولد پینتر / کارگردان: رامین معصومیان، فرید قادر پناه
سالن ارغنون
۱۵ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۲۱:۱۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی برادرها می‌میرند

نویسنده: رسول بانگین / کارگردان: جهانگیر داداش زاده
تماشاخانه بازیگاه
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی مستخدم ماشینی

نویسنده: هارولد پینتر / کارگردان: عرفان اسلامیه
تماشاخانه دراما
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی جعبه پاندورا

نویسنده و کارگردان: منصوره سجادیان
تماشاخانه بازیگاه
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

نویسنده: بهرام بیضایی / کارگردان: شایان افکاری
تالار محراب - سالن اصلی
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آخرین نامه

نویسنده و کارگردان: مهرداد کوروش‌نیا
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۷ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

همه نمایش‌ها »

فیلم‌ها

فیلم هفت و پنج دقیقه (هنر و تجربه)

نویسنده: فرهاد توحیدی / کارگردان: محمدمهدی عسگرپور
خرید

انیمیشن نمایش ویژه ۴ (جشنواره - جشنواره ها ۱)

سینما آزادی، شهر هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن چشم انداز ۱ (در ستایش شعر به زبان انیمیشن)

سینما آزادی، شهر هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۲۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه بین الملل ۸

سینما آزادی، شهر هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مبارک (رئال انیمیشن)

نویسنده: بهروز واثقی / کارگردان: محمدرضا نجفی امامی

انیمیشن نمایش ویژه ۵ (جشنواره - جشنواره ها ۲)

سینما آزادی، شهر هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن چشم انداز ۳ (برترین های گرافیک متحرک)

سینما آزادی، شهر هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم هلن

نویسنده: امیرحسین ثقفی، شراره سروش / کارگردان: علی اکبر ثقفی

انیمیشن مسابقه دانشجویی ایران

سینما آزادی، شهر هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه بین الملل ۴

سینما آزادی، شهر هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سینما نیمکت (هنر و تجربه)

خرید

فیلم مهتاب (هنر و تجربه)

نویسنده: زهره جوکار، علی سید معلمی / کارگردان: وحید پاکزاد
خرید

فیلم جشن تولد

نویسنده و کارگردان: عباس لاجوردی

فیلم فلامینگو شماره ۱۳ (هنر و تجربه)

نویسنده: رسول یونان / کارگردان: حمیدرضا علیقلیان
خرید

فیلم مردان ارباب جمشید (هنر و تجربه - مستند)

نویسنده و کارگردان: پگاه  آهنگرانی - درنا مدنی
خرید

انیمیشن مسابقه ایران ۶

سینما آزادی، شهر هنر
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بچه‌های جسور

نویسنده: حجت الله سیفی، شهناز ارسالی / کارگردان: حجت الله سیفی

انیمیشن مسابقه دانشجویی بین الملل ۲

سینما آزادی، شهر هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه بین الملل ۹

سینما آزادی، شهر هنر
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۰:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری (هنر و تجربه - مستند)

کارگردان: بهتاش صناعی‌ها - مریم مقدم
خرید

انیمیشن چشم انداز ۴ (هند سرزمین رنگ ها)

سینما آزادی، شهر هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نشست دوم: نمایش و نقد و بررسی فیلم «سارا» ساخته هادی شریعتی و تدوین فرشاد فدائیان

نشست تخصصی با محوریت مفهوم «دیگری» |فیلم سوم: سارا|

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
چهارشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن نمایش ویژه ۳ (تولدی دیگر مرور بر آثار استاد علی اکبر صادقی)

سینما آزادی، شهر هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن سینمایی ایران - فهرست مقدس (خارج از مسابقه)

سینما آزادی، شهر هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۰:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه ایران ۴

سینما آزادی، شهر هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم وارونگی (هنر و تجربه)

نویسنده و کارگردان: بهنام بهزادی
خرید

فیلم ماحی

کارگردان: داود خیام

انیمیشن مسابقه ایران ۲

سینما آزادی، شهر هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه ایران ۵

سینما آزادی، شهر هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه دانشجویی بین الملل ۱

سینما آزادی، شهر هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن دنیای کیف ها

کارگردان: حمید نخعی
سینما آزادی، شهر هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه ایران ۳

سینما آزادی، شهر هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم افسونگر

نویسنده و کارگردان: حسین تبریزی

انیمیشن مسابقه بین الملل ۱

سینما آزادی، شهر هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن چشم انداز ۲ (آفریقا روی خط استوا)

سینما آزادی، شهر هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گیتا

نویسنده: میترا تیموریان و مسعود مددی / کارگردان: مسعود مددی

انیمیشن مسابقه بین الملل ۳

سینما آزادی، شهر هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه ایران (دینی و ارزش های انقلاب اسلامی ۲)

سینما آزادی، شهر هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن نمایش ویژه ۲ (قاب های روان)

سینما آزادی، شهر هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه بین الملل ۶

سینما آزادی، شهر هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چهار اصفهانی در بغداد

نویسنده و کارگردان: محمدرضا ممتاز

انیمیشن مسابقه بین الملل ۲

سینما آزادی، شهر هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه بین الملل ۷

سینما آزادی، شهر هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه بین الملل ۱۰

سینما آزادی، شهر هنر
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه ایران (دینی و ارزش های انقلاب اسلامی ۱)

سینما آزادی، شهر هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن نمایش ویژه ۶ (وقت اضافه)

سینما آزادی، شهر هنر
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه بین الملل ۵

سینما آزادی، شهر هنر
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن سینمایی ایران - در مسیر باران

سینما آزادی، شهر هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن مسابقه ایران ۱

سینما آزادی، شهر هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۰:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ما همه گناهکاریم

نویسنده: پیمان عباسی / کارگردان: حسن ناظر

فیلم نمی خواهم زنده بمانم (هنر و تجربه)

نویسنده و کارگردان: علی یحیایی
خرید

انیمیشن مسابقه گرافیک متحرک

سینما آزادی، شهر هنر
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن نمایش ویژه ۱ (خانه انیمیشن)

سینما آزادی، شهر هنر
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم هفت ماهگی

نویسنده و کارگردان: هاتف علیمردانی

انیمیشن سینمایی ایران - رهایی از بهشت

سینما آزادی، شهر هنر
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۰:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم خانه ای در خیابان چهل و یکم

نویسنده: آزیتا ایرایی (بر اساس طرحی از ... / کارگردان: حمیدرضا قربانی

فیلم خوب، بد، جلف

نویسنده و کارگردان: پیمان قاسم خانی

فیلم شاباش

نویسنده: داود خیام / کارگردان: حامد کلاهداری

همه فیلم‌ها »

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه بعضی وقت‌ها، بعضی مردم

گالری هما
۲۹ بهمن تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار پیشگامان هنر نوین ایران | محمدعلی ترقی‌جاه

گالری آرت سنتر دو
۲۹ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه ۵۰ اثر از ۵۰ هنرمند، هر هنرمند یک درخت

گالری دارگون
۰۶ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی محمدهادی فدوی

نگارخانه بهنام دهش‌پور
۰۶ تا ۱۹ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه سالانه‌ی گالری هنری فرشته

گالری شهرکتاب‌‌فرشته
۰۶ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشیخط های مرتضی قورچی

گالری خروش
جمعه ۰۶ تا ۱۲ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه خویشتن از خویش

گالری آرت نگر
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه وقفه

گالری اُ
۰۶ تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مکتب قاجار

نگارخانه نقش‌جهان
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه رویای مردگان

گالری دلگشا
۲۹ بهمن تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه در سایه

گالری سایه
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه گروهی آثار دکوراتیو

گالری علیها
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی تاپستری، نقاشی و مجسمه

گالری هفت ثمر
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی عکس‎های اینستاگرام (بخش هفتم)

کافه‌گالری مارکوف
۲۲ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه از کجا به کجا

گالری ثالث
۲۹ بهمن تا ۱۲ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جنس دوم

گالری هوم
۲۹ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه خط صبح

پلتفرم 28
۲۹ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه تقریرگاه

گالری ایران‌شهر
۰۶ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فروش سالیانه +۹۵

گالری افرند
۰۶ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۱+۲۷ سرامیست

گالری شیرین
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

کارگاه استاد ابوالفضل خزاعی

گالری خروش
۱۲ دى تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰

نمایشگاه پساسنت

گالری هپتا
۲۹ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه حیات باغ

گالری پروژه‌های آران
۲۹ بهمن تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه آوات

گالری سیحون دو
۰۶ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نوروز بازار نگارخانه کاوه

نگارخانه کاوه
۰۶ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ایثار در آتش

گالری ژینوس
جمعه ۰۶ تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جادوی جاودان

فرهنگسرای نیاوران (گالری شماره ۱)
۰۶ تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا

گالری سبحان
۰۶ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی زیورآلات

گالری شَلمان
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه آشگارگی جوهر تن

گالری سیحون
۲۹ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نه همین لباس زیباست

گالری نگاه
۰۶ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی‌های هنرمندان جوان

گالری اثر
۰۶ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناشناسنامه

گالری طراحان آزاد
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه باغ بلور

گالری آتبین
۲۹ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه رنگ سروده‌ها

گالری مینا
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

گالری لاله
۲۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه باغ ایرانی

گالری گلستان
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

باشگاه مخاطبان کانون نیومدیا

موزه هنرهای معاصر تهران
۲۴ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶
:  ۷۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه استاد شاهین آروین

گالری خروش
۱۲ دى تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

کارگاه عکاسی خبری

خانه هونر
۰۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه کجا بود آن جهان

نگارخانه سهراب
۲۹ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۶:۰۰

نمایشگاه عکس آکادمی ۹۵ | بخش تبلیغات

گالری تِم
۰۶ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه حجم‌های کاربردی گروه هنری نماد

گالری شکوه
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فراتر از یک قاب

نگارخانه کبیری
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه هشت بهشت

گالری ایوان
۰۶ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار قاسم حاجی‌زاده با موضوع صادق هدایت

گالری شهریور
۲۲ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گرونیکا در رنگ

گالری احسان
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جایی دیگر

گالری محسن
۲۹ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه باستانی‌ها

گالری ویستا
۲۲ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

کارگاه عکاسی ورزشی از نگاه Feature and Action

خانه هونر
۰۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه آوای نگاه

گالری برسام
جمعه ۰۶ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فروش سالانه انجمن نقاشان ایران

گالری پردیس ملت
۲۹ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه به تیکِ ثانیه معتادم

گالری دنا
۰۶ تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه زیر پوست بازار

گالری والی
۲۹ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه سکوت

عمارت روبرو
۰۶ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه عیدستان

خانه هونر
۰۶ تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه وضوح

گالری آران
۰۶ تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه طراح ستاره‌دار

گالری آ
۲۹ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی طبیعت

گالری فردا
جمعه ۰۶ تا ۱۲ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه سرخ‌کوری

گالری نک
۰۶ تا ۱۹ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه کوه قاف

گالری هور
۰۶ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۴:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه دست ها

نگارستان امام خمینی (ره)
۱۶ بهمن تا ۱۶ اسفند ساعت ۰۸:۰۰ و ۱۹:۰۰

همه نمایشگاه‌ها »

همایش و کارگاه‌ها

همایش گروه میلیاردرهای ایران

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

همایش تکانه کار آفرینی

دانشگاه تهران، تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چهارشنبه ۱۱ تا ۱۲ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۱۹ فروردين تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه آموزش تئاتر از ایده تا اجرا

موسسه اورنگ
۲۰ دى تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه نوشتن و بعضی چیزهای دیگر

خانه هونر
۰۸ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۰:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم

موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
همیشه در راس گوگل باشید.

دوره آموزشی کاربردی دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

مجتمع فنی تهران (نمایندگی میرداماد)
۱۳ اسفند تا ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰
:  ۴۱۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه سالانه بازیگری گروه تئاتر هژار

پلاتو تیساپه
۰۱ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه کارگاه نویسندگی (دوره دوم)

آموزشگاه افق
۲۵ بهمن تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه ادیت عکس با فوتوشاپ (مقدماتی)

خانه هونر
۰۳ بهمن تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه تخصصی بازیگری (ایده تا اجرا)

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۱۵ بهمن تا ۲۹ اسفند
:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

همایش تکانه ویژه

دانشگاه تهران، تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۱۳ تا ۲۰ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
:  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

دوره آموزشی سماع

:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
خرید

کارگاه آشنایی با سبک‌های هنری و مکاتب ادبی

آموزشگاه پالت
۲۵ بهمن تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
:  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نشست شب‌های ادبیات انگلیسی (تحلیل گزیده از اشعار مدرن انگلیسی)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
يكشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه فن بیان کاربردی و صداسازی

موسسه هدایت دانش پژوهان
۰۱ اسفند تا ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه شخصیت شناسی ١

تئاتر باران
۲۹ بهمن تا ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه بازیگری جلوی دوربین (دوره مقدماتی)

آموزشگاه پالت
۱۰ دى تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
:  ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۲۹ فروردين تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

سمینار آموزشی کار آفرینی در رسانه‌های اینترنتی

ایوان شمس
پنجشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

همه همایش و کارگاه‌ها »