تیوال نمایش گزارش
T30:08:15:35
  سالن موج نو
  دوشنبه ۱۴ دى ۱۳۹۴ تا چهارشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۴
  ۲۰:۰۰
  ۴۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: محمد خاکساری
: محمد خاکساری


: محمدرضا حسین زاده
: آنکیدو دارش
: امیر رجبی

مکان

خیابان شریعتى، خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقى(شمالى)، بعد از خیابان فلسفى، پلاک ٥٧
تلفن:  ۲۲۲۲۴۵۱۸