تیوال | ویترین
S1 : 01:07:18
برنامه‌های گذشته

نمایش رویای پرومته و نمایش ادید تانا

۰٫۰
⭐︎ ک: محسن اکرمی و امین پروین
📍︎ تئاترشهر - پلاتو اجرا
📅︎ سه‌شنبه ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش لبخند تلخ ژکوند و نمایش عروسک های من

۰٫۰
⭐︎ ک: رها اسکندری و مهربان غلامیان / ن: رها اسکندری
📍︎ تئاترشهر - پلاتو اجرا
📅︎ دوشنبه ۰۵ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش عروسک هایمان را بخوریم و نمایش اندر احوالات یه خوردن ساده

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد(آژمان) بیژنی‌نسب و ...
📍︎ تئاترشهر - پلاتو اجرا
📅︎ یکشنبه ۰۴ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
این نمایش با برداشتی آزاد از قصه‌های شل سیلوراستاین آماده اجرا شده است.

نمایش خواب ربا (بر اساس قصه های شل سیلور استاین)

۰٫۰
📍︎ تئاترشهر - پلاتو اجرا
📅︎ شنبه ۰۳ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش بلاند رِد هِد و نمایش او

۰٫۰
⭐︎ ک: مهسا فلاح، وحید خسروی
📍︎ تئاترشهر - پلاتو اجرا
📅︎ جمعه ۰۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان