تیوال | آواها
S3 : 02:20:22
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش مرگ یزدگرد i
گفتگوی تیوال با سنا نعمتی  | عکس
» گفتگوی تیوال با سنا نعمتی

گفتگوی تیوال با سنا نعمتی /  کارگردان.

گفتگو کننده:  رسول حسینی

۹ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش روز پزشک i
گفتگوی تیوال با فرزام رنجبر  | عکس
» گفتگوی تیوال با فرزام رنجبر

گفتگوی تیوال با فرزام رنجبر / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۱۰ ساعت پیش
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش در وقت مقرر i
گفتگوی تیوال با محمدرضا کبگانی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدرضا کبگانی

گفتگوی تیوال با محمدرضا کبگانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۱ ساعت پیش
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سینا آذربایجانی | عکس
» گفتگوی تیوال با سینا آذربایجانی

گفتگوی تیوال با سینا آذربایجانی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۲ ساعت پیش
علی ابراهیم و محمد لهاک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با عقیل دانش دوست | عکس
» گفتگوی تیوال با عقیل دانش دوست

گفتگوی تیوال با عقیل دانش دوست / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۱۳ ساعت پیش
Marillion و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پروانه و یوغ i
گفتگوی تیوال با رضا مرشد  | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا مرشد

گفتگوی تیوال با رضا مرشد / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۴ ساعت پیش
محمد لهاک و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خرس i
گفتگوی تیوال با احسان ناجی  | عکس
» گفتگوی تیوال با احسان ناجی

گفتگوی تیوال با احسان ناجی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، پنجشنبه
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بازپرس وارد می شود i
گفتگوی تیوال با رضا ایزدخواه  | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا ایزدخواه

گفتگوی تیوال با رضا ایزدخواه / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نانوشته i
گفتگوی تیوال با رومینا ایلمک فروش | عکس
» گفتگوی تیوال با رومینا ایلمک فروش

گفتگوی تیوال با رومینا ایلمک فروش / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

محمد لهاک و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با رضا بیغشی | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا بیغشی

گفتگوی تیوال با رضا بیغشی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مده آ i
گفتگوی تیوال با علی حسینی  | عکس
» گفتگوی تیوال با علی حسینی

گفتگوی تیوال با علی حسینی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  رسول حسینی

محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لوله i
گفتگوی تیوال با علیرضا اجلی | عکس
» گفتگوی تیوال با علیرضا اجلی

گفتگوی تیوال با علیرضا اجلی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

مهدی (آرش) رزمجو، ارغوان، مجتبی مهدی زاده، محمد لهاک و آتنا قیدى این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دردونه i
گفتگوی تیوال با مجید علم بیگی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مجید علم بیگی

گفتگوی تیوال با مجید علم بیگی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی حسین مردی، محمد لهاک و بامداد این را دوست دارند
گفتگوی بسیار خوبی بود . درود به جناب علم بیگی که همچنان به کودکان وفاداره و سپاس از خانم محمدی برای طرح سوالها و آرامش صداشون .
و چقدر حیف که از ژانر کودک اصلن استقبال نمیشه و سالنها خالی ان
۴ روز پیش، پنجشنبه
بامداد گرانقدر، سپاس از شما که همراهی میکنید. قدردان محبتتون هستم. 
من هم همیشه بابت ژانر کودک متاثر و متاسف میشوم که استقبال زیادی نمیشود . کاش خانواده های عزیز بیشتر برای این امر اهمیت قائل باشند. چرا که سنین کودکی زمان شکل گیری شاکله اصلی شخصیت هر ... دیدن ادامه » فردی است. 
سلامت باشید دوست عزیز.
۴ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سیدفرشاد هاشمی | عکس
» گفتگوی تیوال با سیدفرشاد هاشمی

گفتگوی تیوال با سیدفرشاد هاشمی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

مهدی (آرش) رزمجو، مجتبی مهدی زاده و محمد لهاک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دلفین ها i
گفتگوی تیوال با محمد خداوردی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد خداوردی

گفتگوی تیوال با محمد خداوردی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

آزاده ابراهیم زاده، رضا غیوری، Safora Manafzadeh، محمد لهاک و محمد خداوردی این را دوست دارند
نمایش دلفین ها واگویی واقعیت پنهان جامعه ماست. سفیدخوانی زیرمتن رویدادهای به ظاهر سطحی و ناگهان فاجعه رخ می دهد.چه چیز انسانها را مصمم به اتمام زندگی خود می کند ؟ چه فشارهایی باید بر انسان وارد شود تا او را مصمم به این تصمیم کند ؟ و سوالی بزرگتر که ذهن ... دیدن ادامه » بیننده را درگیر خواهد گرد و شب هنگامی که سر بر بالین می گذارد ، ذهن بیدارش خواب را از چشمانش می رباید ؟؟؟؟
پایان دادن به زندگی تصمیمی فردی است ، یعنی هر فرد می تواند با کشمکش های فراوان تنها برای خود چنین تصمیم بگیرد . چگونه این تصمیم می تواند گروهی باشد ؟؟؟ چقدر جامعه می تواند این فشار را بر ما تحمیل کند.؟؟؟؟
این سوال و ده ها سوال دیگر پس از دیدن نمایش دلفینها ذهن بیننده را درگیر خود خواهد کرد و مگر تیاتر رسالتی بالاتر از این هم دارد ؟
پسامدرن ها فرضیه ای را مطرح می کنند؛ فرض بر آن بگیریم که همه ما در زیرزمینی بدون در و پنجره قرار داریم. نه نوری به درون می تابد و نه تصویری از بیرون قابل دیدن است. حال روایت هر کدام ما از بیرون با روایت دیگری متفاوت خواهد بود و چه کسی می تواند ادعا کند که روایت دیگری نادرست است ؟
پسامرن ها رسالت هنر را نه چون ارسطو روشن گری که پرسشگری می دانند و دلفین ها به خوبی رسالت پرسشگری را به جا آورده است.
اکنون اگر بخواهم مستقیم درباره نمایش زیبای دلفین ها سخنی بگویم ، ظلم به مخاطبانی کرده ام که هنوز کار را ندیده اند و چون به گمانم دو هفته به پایان اجرا باقیست ، ادامه تحلیلم را به زمانی دیگر می گذارم و دیدگاه های سلیقه ای ام را برای خودم نگه می دارم. امیدوارم مخاطبان بسیاری با این واقعیت وحشتناک جمعه روبرو شوند و جریان ساز اتفاقات خوب بعدی باشند.
۲۱ مهر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره اپرای عروسکی عاشورا i
گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور

گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سیم و سرمه i
گفتگوی تیوال با روزبه حسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با روزبه حسینی

گفتگوی تیوال با روزبه حسینی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

Marillion، مهدی حسین مردی و محمد لهاک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش یک اتفاق کوچک i
گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی

گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شکار گرگ i
گفتگوی تیوال با حسین کاظمی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین کاظمی

گفتگوی تیوال با حسین کاظمی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خدایگان i
گفتگوی تیوال با رحمت امینی | عکس
» گفتگوی تیوال با رحمت امینی

گفتگوی تیوال با رحمت امینی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

محمد لهاک، بامداد و تورج اویسی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید