تیوال | آواها
S1 : 04:55:50
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آهنگ « خدا را می‌شناسم من» اثر پرواز همای | عکس
» آهنگ « خدا را می‌شناسم من» اثر پرواز همای

همای در تازه‌ترین اثر خود، اپرای حلاج را به همراهی گروه مستان به روی صحنه برده است.

خلاصه داستان:
اواخر قرن دوم، ادیب و سراینده‌ای بزرگ به نام حسین منصور حلاج مبارزه‌ای ملی و ایدئولوژیک و عارفانه را علیه خرافه ها و تندروی‌ها و فساد و نابرابری‌ها آغاز می‌کند که با خشم صوفیان و خلفای آن زمان بغداد دستگیر و هشت سال او را از زندانی به زندان دیگر انتقال و در پایان او را به اتهام دروغین ربوبیت محاکمه‌اش کردند و نخست دست هایش را بریدند و سپس پاهایش را و بعد زبانش را و در آخر او را به دار آویختند و پیکرش را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند.

۱۶ ساعت پیش
پرند محمدی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اسب آبنوس i
گفتگوی تیوال با مریم ضیایی | عکس
» گفتگوی تیوال با مریم ضیایی

گفتگوی تیوال با مریم ضیایی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جیق جیقه با قاف i
گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی | عکس
» گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی

گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سیمین و فرزان i
گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی | عکس
» گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی

گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کمانچه اب و دیگران i
گفتگوی تیوال با علیرضا ناصحی | عکس
» گفتگوی تیوال با علیرضا ناصحی

گفتگوی تیوال با علیرضا ناصحی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش صندوقچه راز گنجور i
گفتگوی تیوال با هانی حسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با هانی حسینی

گفتگوی تیوال با هانی حسینی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زمین مهربان i
گفتگوی تیوال با هومن حسین نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با هومن حسین نژاد

گفتگوی تیوال با هومن حسین نژاد / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۴ روز پیش، سه‌شنبه
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اسرار کتاب قرمز i
گفتگوی تیوال با عادل بزدوده | عکس
» گفتگوی تیوال با عادل بزدوده

گفتگوی تیوال با عادل بزدوده / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، سه‌شنبه
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آرزوهای بافتنی i
گفتگوی تیوال با کبری مالمیر | عکس
» گفتگوی تیوال با کبری مالمیر

گفتگوی تیوال با کبری مالمیر / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، سه‌شنبه
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دزد لالایی ها i
گفتگوی تیوال با سید آرش شریف زاده  | عکس
» گفتگوی تیوال با سید آرش شریف زاده

گفتگوی تیوال با سید آرش شریف زاده / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با ابراهیم شاکری | عکس
» گفتگوی تیوال با ابراهیم شاکری

گفتگوی تیوال با ابراهیم شاکری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش چمدان عجیب i
گفتگوی تیوال با حمیدرضا ذوالفقاری | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا ذوالفقاری

گفتگوی تیوال با حمیدرضا ذوالفقاری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پهلوان کچل ۱۸ عیاری i
گفتگوی تیوال با علی محمدی | عکس
» گفتگوی تیوال با علی محمدی

گفتگوی تیوال با علی محمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دیکتاتور عاشق i
گفتگوی تیوال با اصغر خلیلی  | عکس
» گفتگوی تیوال با اصغر خلیلی

گفتگوی تیوال با اصغر خلیلی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه i
گفتگوی تیوال با مهرداد کوروش نیا  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهرداد کوروش نیا

گفتگوی تیوال با مهرداد کوروش نیا / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آشغال مرد i
گفتگوی تیوال با نادر نادرپور | عکس
» گفتگوی تیوال با نادر نادرپور

گفتگوی تیوال با نادر نادرپور / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با علی حسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با علی حسینی

گفتگوی تیوال با علی حسینی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مرز جنون در ساعت صفر i
گفتگوی تیوال با بهروز غفاری  | عکس
» گفتگوی تیوال با بهروز غفاری

گفتگوی تیوال با بهروز غفاری / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خانه نم زده i
گفتگوی تیوال با شادی اسدپور  | عکس
» گفتگوی تیوال با شادی اسدپور

گفتگوی تیوال با شادی اسدپور / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

محمد لهاک، مهدی حسین مردی و راد پورجبار این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خانه نم زده i
گفتگوی تیوال با سیمین عسگری | عکس
» گفتگوی تیوال با سیمین عسگری

گفتگوی تیوال با سیمین عسگری / بازیگر.

گفتگو کننده: پرند محمدی

محمد لهاک، مهدی حسین مردی، راد پورجبار، پانیذ افشار و sepidar imani این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید