تیوال | آواها
T1 : 15:24:00
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش نامزد ویولت
گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان | عکس
» گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان

گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سانتی متر
گفتگوی تیوال با مرتضی شاه کرم | عکس
» گفتگوی تیوال با مرتضی شاه کرم

گفتگوی تیوال با مرتضی شاه کرم / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با رحمت امینی | عکس
» گفتگوی تیوال با رحمت امینی

گفتگوی تیوال با رحمت امینی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زهرمارى
گفتگوی تیوال با علی احمدی | عکس
» گفتگوی تیوال با علی احمدی

گفتگوی تیوال با علی احمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۴ روز پیش، دوشنبه
ف.ش این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دپوتات
گفتگوی تیوال با محمدهادی عطایی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدهادی عطایی

گفتگوی تیوال با محمدهادی عطایی / بازیگر.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۴ روز پیش، دوشنبه
سیدمحمدصادق سیادت این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دپوتات
گفتگوی تیوال با اتابک نادری | عکس
» گفتگوی تیوال با اتابک نادری

گفتگوی تیوال با اتابک نادری / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۴ روز پیش، دوشنبه
سیدمحمدصادق سیادت این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نحس
گفتگوی تیوال با تینو صالحی | عکس
» گفتگوی تیوال با تینو صالحی

گفتگوی تیوال با تینو صالحی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۴ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با بابک توسلی  | عکس
» گفتگوی تیوال با بابک توسلی

گفتگوی تیوال با بابک توسلی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۴ روز پیش، دوشنبه
آوا فیاض این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با یاسمن مرادی | عکس
» گفتگوی تیوال با یاسمن مرادی

گفتگوی تیوال با یاسمن مرادی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مشتِ زن
گفتگوی تیوال با مهسا منصوری | عکس
» گفتگوی تیوال با مهسا منصوری

گفتگوی تیوال با مهسا منصوری / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، دوشنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مشتِ زن
گفتگوی تیوال با امین جوادی | عکس
» گفتگوی تیوال با امین جوادی

گفتگوی تیوال با امین جوادی / بازیگر.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، دوشنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نزدیک
گفتگوی تیوال با جواد اسفندیاری | عکس
» گفتگوی تیوال با جواد اسفندیاری

گفتگوی تیوال با جواد اسفندیاری / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، دوشنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره کنسرت میلاد درخشانی
آهنگ اشارات نظر | عکس
» آهنگ اشارات نظر

آهنگ: اشارات نظر
شاعر: هوشنگ ابتهاج (سایه)
آهنگساز: میلاد درخشانی
خواننده: میلاد درخشانی
آلبوم: اشارات نظر

۴ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با میلاد نیک آبادی  | عکس
» گفتگوی تیوال با میلاد نیک آبادی

گفتگوی تیوال با میلاد نیک آبادی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۴ فروردین
محسن بالسینی و ستاره مبینی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با عطاالله کوپال  | عکس
» گفتگوی تیوال با عطاالله کوپال

گفتگوی تیوال با عطاالله کوپال / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۴ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با رحمت امینی | عکس
» گفتگوی تیوال با رحمت امینی

گفتگوی تیوال با رحمت امینی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۳ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کوچه پارس
گفتگوی تیوال با داوود معینی کیا  | عکس
» گفتگوی تیوال با داوود معینی کیا

گفتگوی تیوال با داوود معینی کیا / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۳ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پسرهای پشت نقاب
گفتگوی تیوال با مرضیه مهاجر | عکس
» گفتگوی تیوال با مرضیه مهاجر

گفتگوی تیوال با مرضیه مهاجر / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۳ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دیور
گفتگوی تیوال با آریان رضایی | عکس
» گفتگوی تیوال با آریان رضایی

گفتگوی تیوال با آریان رضایی / سرپرست و اجراگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۳ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش حذفیات
گفتگوی تیوال با مهدی ضیا چمنی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی ضیا چمنی

گفتگوی تیوال با مهدی ضیا چمنی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۳ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید