تیوال | آواها
S3 : 20:22:22
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش علیه من شهادت نده ۹۰ i
گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور

گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور / کارگردان.

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش وحشی i
گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد

گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد / نویسنده و کارگردان.

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زیرزمین i
گفتگوی تیوال با فرزانه دلیر  | عکس
» گفتگوی تیوال با فرزانه دلیر

گفتگوی تیوال با فرزانه دلیر / کارگردان.

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اتینا i
گفتگوی تیوال با حسین دیردار  | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین دیردار

گفتگوی تیوال با حسین دیردار / کارگردان.

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کودک مدفون i
گفتگوی تیوال با علی پیله ور | عکس
» گفتگوی تیوال با علی پیله ور

گفتگوی تیوال با علی پیله ور / کارگردان.

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دختر یانکی i
گفتگوی تیوال با اشکان زارع  | عکس
» گفتگوی تیوال با اشکان زارع

گفتگوی تیوال با اشکان زارع / کارگردان.

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عصر متوسط‌ها i
گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی

گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی / نویسنده و کارگردان.

مجتبی مهدی زاده این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کات داگ i
گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی

گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جشن i
گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی | عکس
» گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی

گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی / کارگردان.

امیرحسین ضیایی پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش در اتاق باد می‌وزد i
گفتگوی تیوال با سجاد تابش | عکس
» گفتگوی تیوال با سجاد تابش

گفتگوی تیوال با سجاد تابش / نویسنده و کارگردان.

محسن جمشیدی و رضا بهکام این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش من عجیب i
گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس

گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هنر هشتم i
گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند  | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند

گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش یک شب خوش i
گفتگوی تیوال با رضا حماطی | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا حماطی

گفتگوی تیوال با رضا حماطی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دریم لند i
گفتگوی تیوال با مرتضا جلیلی دوست | عکس
» گفتگوی تیوال با مرتضا جلیلی دوست

گفتگوی تیوال با مرتضا جلیلی دوست / کارگردان.

فرزاد جعفریان، آوا تدین و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش چتر سفید i
گفتگوی تیوال با حمید گلی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید گلی

گفتگوی تیوال با حمید گلی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش همه افتادگان i
گفتگوی تیوال با امیرحسین یزدی  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرحسین یزدی

گفتگوی تیوال با امیرحسین یزدی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سلول خاکستری i
گفتگوی تیوال با وحید رشیدی | عکس
» گفتگوی تیوال با وحید رشیدی

گفتگوی تیوال با وحید رشیدی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش حق با شماست i
گفتگوی تیوال با مهران ایرانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهران ایرانی

گفتگوی تیوال با مهران ایرانی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گوشتان با من است ؟ i
گفتگوی تیوال با آرزو نبوت | عکس
» گفتگوی تیوال با آرزو نبوت

گفتگوی تیوال با آرزو نبوت / کارگردان.

محمد لهاک ( آقای سوبژه )، مهدی حسین مردی و رضا بهکام این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گریزلی i
گفتگوی تیوال با مهدی زندیه  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی زندیه

گفتگوی تیوال با مهدی زندیه / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید