تیوال | آواها
T1 : 04:04:08
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره نمایش قند خون
» گفتگوی تیوال با لیلی عاج

گفتگوی تیوال با لیلی عاج / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲ روز پیش، شنبه
ابرشیر و مهرداد کیا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ماه هفتم
» گفتگوی تیوال با امیر زاوش

گفتگوی تیوال با امیر زاوش / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲ روز پیش، شنبه
علی گلستان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش فکر کنم فرشته است‎
» گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان

گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲ روز پیش، شنبه
علی گلستان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اندر حکایت شمشک
» گفتگوی تیوال با داوود اسدالهی

گفتگوی تیوال با داوود اسدالهی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲ روز پیش، شنبه
علی گلستان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان

گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان / بنیان گذار جشنواره.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با شهرام کرمی

گفتگوی تیوال با شهرام کرمی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، چهارشنبه
رضا تهوری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با متین علامه

گفتگوی تیوال با متین علامه / مدیر اجرایی جشنواره.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش من، همان تو
» گفتگوی تیوال با پونه بابایی

گفتگوی تیوال با پونه بابایی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شب شرقی
» گفتگوی تیوال با ناصح کامگاری

گفتگوی تیوال با ناصح کامگاری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۵ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بخاطر خواب من
» گفتگوی تیوال با کیانوش احمدی

گفتگوی تیوال با کیانوش احمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش امیلی
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا قدیانی و مرتضی ظفر

گفتگوی تیوال با حمیدرضا قدیانی و مرتضی ظفر / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پایان بازی
» گفتگوی تیوال با افشین زمانی

گفتگوی تیوال با افشین زمانی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی دن کیشوت، یکه سوار لامانچا
» گفتگوی تیوال با آرش آبسالان

گفتگوی تیوال با آرش آبسالان / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خرده ریز
» گفتگوی تیوال با سارا کریمیان

گفتگوی تیوال با سارا کریمیان / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با مهشید حسینیان

گفتگوی تیوال با مهشید حسینیان / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کاپی
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا خسروی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا خسروی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ۱۹۷۸
» گفتگوی تیوال با محمد شجاعی

گفتگوی تیوال با محمد شجاعی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش واسومانی
» گفتگوی تیوال با نگین ضیایی

گفتگوی تیوال با نگین ضیایی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

علی گلستان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عنتر و نالوتی
» گفتگوی تیوال با مهدی ملکی

گفتگوی تیوال با مهدی ملکی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش وقتی همه خوابیم
» گفتگوی تیوال با شقایق شعبانی و میلادتقی پور

گفتگوی تیوال با شقایق شعبانی و میلادتقی پور / کارگردانان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید