تیوال | آواها
S3 : 18:20:45
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
گفتگوی تیوال با hansjörg weissbrich | عکس
» گفتگوی تیوال با hansjörg weissbrich

گفتگوی تیوال با hansjörg weissbrich / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با praveen morchhale  | عکس
» گفتگوی تیوال با praveen morchhale

گفتگوی تیوال با praveen morchhale / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم بی‌حسی موضعی i
گفتگوی تیوال با حسین مهکام | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین مهکام

گفتگوی تیوال با حسین مهکام/ کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۲ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با ines gill  | عکس
» گفتگوی تیوال با ines gill

گفتگوی تیوال با ines gill / داور جشنواره.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲ روز پیش، دوشنبه
مهراد هدایت این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اکوان دیو i
گفتگوی تیوال با عباس عبدالله زاده | عکس
» گفتگوی تیوال با عباس عبدالله زاده

گفتگوی تیوال با عباس عبدالله زاده /کارگردان .

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
 دموی آهنگ Why i am here | عکس
» دموی آهنگ Why i am here

 دموی آهنگ Why i am here

۲ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
 دموی آهنگ What is way to figth | عکس
» دموی آهنگ What is way to figth

 دموی آهنگ What is way to figth

۲ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
 دموی آهنگ where-are-you-taking-me | عکس
» دموی آهنگ where-are-you-taking-me

 دموی آهنگ where-are-you-taking-me

۲ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دموی آهنگ I see the sunrise  | عکس
» دموی آهنگ I see the sunrise

دموی آهنگ I see the sunrise 

۲ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با خسرو معصومی | عکس
» گفتگوی تیوال با خسرو معصومی

گفتگوی تیوال با خسرو معصومی / داور جشنواره.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، یکشنبه
مهراد هدایت این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با مهدی صفار  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی صفار

گفتگوی تیوال با مهدی صفار / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۳ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با silke buhr  | عکس
» گفتگوی تیوال با silke buhr

گفتگوی تیوال با silke buhr / طراح صحنه.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، یکشنبه
مهراد هدایت این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تهران بزرگ i
گفتگوی تیوال با علی جعفری  | عکس
» گفتگوی تیوال با علی جعفری

گفتگوی تیوال با علی جعفری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۳ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کد i
گفتگوی تیوال با سعید هوشیارپی | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید هوشیارپی

گفتگوی تیوال با سعید هوشیارپی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۳ روز پیش، یکشنبه
Sh_Nima_Ahmadi این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با luca bigazzi  | عکس
» گفتگوی تیوال با luca bigazzi

گفتگوی تیوال با luca bigazzi  / فیلمبردار.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، شنبه
مهراد هدایت این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دوست واقعی من تیرکس i
گفتگوی تیوال با نیما بیگلریان | عکس
» گفتگوی تیوال با نیما بیگلریان

گفتگوی تیوال با نیما بیگلریان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، شنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش یک ساعت آرامش i
گفتگوی تیوال با سید جواد روشن | عکس
» گفتگوی تیوال با سید جواد روشن

گفتگوی تیوال با سید جواد روشن / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، شنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمدحسین سلطانی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدحسین سلطانی

گفتگوی تیوال با محمدحسین سلطانی / کارگردان فیلم خرگوش سفید را دنبال کن.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با ابراهیم ابراهیمیان | عکس
» گفتگوی تیوال با ابراهیم ابراهیمیان

گفتگوی تیوال با ابراهیم ابراهیمیان / کارگردان فیلم پیلوت.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۵ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رویای کودکانه i
گفتگوی تیوال با سیروس سپهری | عکس
» گفتگوی تیوال با سیروس سپهری

گفتگوی تیوال با سیروس سپهری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۸ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید