تیوال | ویترین
T1 : 07:20:47
گردش‌ها

گردش تهران‌گردی |به زبان انگلیسی|

📅︎ پنجشنبه ۰۹ شهریور
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش موزه هنرهای معاصر |پرویز تناولی و شیرهای ایران|

📅︎ جمعه ۰۳ شهریور
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش راه آهن

📅︎ پنجشنبه ۰۹ شهریور
۱۷۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش کودک در طبیعت |با همراهی نازنین عین‌الیقین|

📅︎ جمعه ۰۳ شهریور
۱۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
لطفا قبل از خرید، با موسسه ژیوار تماس گرفته و قیمت روز را جویا شوید. شماره تلفن: ۸۸۴۷۰۷۰۹ پیش‌پرداخت: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

گردش کشمیر |جواهری در شمال هند|

📅︎ ۳۱ شهریور تا ۰۸ مهر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش راه آهن

📅︎ پنجشنبه ۰۲ شهریور
۱۷۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش خیابان سپه |تهران‌گردی توپخانه تا باغ شاه|

📅︎ پنجشنبه ۰۲ شهریور
۳۳,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش قصه‌های مسعودیه

📅︎ جمعه ۰۳ شهریور
۸۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش شخصیت‌های تاریخی |نیکلای مارکوف|

📅︎ جمعه ۰۳ شهریور
۶۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش روایت مهاجران جنگ جهانی دوم در ایران

📅︎ جمعه ۰۳ شهریور
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ظرفیت به پایان رسید!

گردش روسیه | مسکو و سن پترزبورگ

📅︎ ۱۰ تا ۱۸ شهریور
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
گردش‌های گذشته