تیوال | ویترین
S2 : 23:09:35
نمایش‌ها
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعیناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان
این نمایش به هیچ عنوان کمدی نیست , کمدی است!

نمایش همه دزدها که دزد نیستند!

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا جمال / ن: داریو فو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۱ تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۹:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تا ٪۲۵
٪۲۰

نمایش مانداب

۳٫۶
⭐︎ ک: مهدی کیهان نژاد، فردین افشارفر / ن: اشکان بخشنده، فردین افشارفر
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۲۱:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۴۰
٪۴۰
نگذار زخم هایت تورا به کسی که نیستی تبدیل کند

نمایش مجلس قتل رئیس جمهور

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: امیر امیری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۳ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰
این نمایش مناسب سن شما نیست!

نمایش ۳/۱۴

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: امیرموسی کاظمی
📍︎ تئاتر هامون
📅︎ ۱۶ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش دالیز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مرتضی نوری
📍︎ مکتب تهران
📅︎ ۰۳ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۹:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بوغوژد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مرتضی خالقی
📍︎ خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
📅︎ ۱۰ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۱۰ تا ٪۱۵
٪۴۰

نمایش سیری بر کاپیتالیسم نویسنده دو گاو

۰٫۰
⭐︎ ک: امید خاکدان / ن: حامد اسلامی
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۳۰ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش پارک شهر

۲٫۱
⭐︎ ک: بهزاد خاکی نژاد
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۶ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
با ۵۰٪ تخفیف دانشجویی اینترنتی

نمایش فرانکنشتاین

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: ایمان افشاریان
📍︎ تئاترشهر - سالن اصلی
📅︎ ۰۶ آذر تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۹۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

۰٫۰
⭐︎ ک: جواد صداقت، الهام ابنی / ن: رضا گشتاسب
📍︎ تالار مولوی - سالن کوچک
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
یک سوتفاهم اساطیری

نمایش کارنامه‌ی بندار بیدخش

۴٫۳
⭐︎ ک: علی جهانجونیا / ن: بهرام بیضایی
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۲۲ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش سقوط در کوه مورگان

۳٫۴
⭐︎ ک: منیژه محامدی / ن: آرتور میلر
📍︎ تئاترشهر - سالن قشقایی
📅︎ ۰۴ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ژوئیسانس

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیر باباشهابی
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ یکشنبه ۰۶ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰
تعداد اجرای این نمایش محدود است.

نمایش ولپُن

۳٫۷
⭐︎ ک: مهدی کوشکی / ن: بن جانسن
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۶ آذر تا ۱۲ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
در ساعت ۱۱ شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای "مودت" حلول کرد...

نمایش ملکوت

۲٫۳
⭐︎ ک: رامتین رشوند / ن: پوریا طهرانی (با اقتباس از ...
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۵ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایشنامه‌خوانی تعطیلات

۰٫۰
⭐︎ ک: شقایق موسوی / ن: علیرضا معروفی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۱۹:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی یک رؤیاست

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید تقوایی / ن: مهدی میرباقری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۷ تا ۲۵ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۲۰

نمایش دزدان شماره ۴۳

۲٫۲
⭐︎ ک: شاهین صادقیان
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۰ دی تا ۱۹ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش دهانی پر از کلاغ

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد جابری / ن: جمشید خانیان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۲۶ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش تبعید

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید فرخ نیا
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۵ تا ۲۳ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش رفتم سیگار بخرم...

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: باقر سروش
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۱۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش محرمانه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سید محسن میرهاشمی
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۳ دی تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۶:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰

نمایش جنایات قلب

۳٫۹
⭐︎ ک: دلارا نوشین / ن: بت هنلی
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
زندگی شده عین چنگار، چنگار شبیه چیه؟ - گروه تئاتر دیوانه

نمایش چنگار

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی بیگدلی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ دوشنبه ۳۰ دی، جمعه ۴ بهمن، پنجشنبه ۱۰ بهمن، سه شنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش لانچر ۵

۴٫۶
⭐︎ ن و ک: پویا سعیدی، مسعود صرامی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۰۵ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
این جا تیمارستان نیست.

نمایش مردی که...

۳٫۵
⭐︎ ک: رضا مولایی / ن: پیتر بروک، ماری هلن اشتاین
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش پرواز عمود کبوتر دریایی دودی بر فراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

۴٫۲
⭐︎ ک: سیما شیبانی / ن: پویا پیرحسینلو
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۶ دی تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
با بهای ۳۰,۰۰۰ تومان
در این اوضاع کاملا مغشوش فقط یک چیز مسلمه، ما اینجا چه کار می کنیم.... مسأله این است.

نمایش جان و جو

۳٫۳
⭐︎ ک: محمدرضا چرختاب / ن: آگوتا کریستوف
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۰۱ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰
٪۴۰
همه چیز عجیب است.

نمایشنامه‌خوانی قتل در ساعت خاموشی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد رسول مرادی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
گروه تولید تیاتر مربع

نمایش حقیغت حغیقت

۳٫۴
⭐︎ ک: امیرعلی ابراهیمی / ن: بر اساس نمایشنامه«چنین است ...
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۱۰ تا ٪۲۵
٪۴۰

نمایش زندگی با طعم خردل

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید نجفیان / ن: محمد غدیرزاده
📍︎ تماشاخانه سرو
📅︎ ۱۸ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش پلیکان

۰٫۰
⭐︎ ک: نورا بهکامه / ن: آگوست استریندبرگ
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش مانستر

۳٫۹
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
انسان بالاتر است یا عقیده؟

نمایش سمفونی کوچک سکوت

۳٫۴
⭐︎ ک: سینا راستگو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ از ۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳۰ تا ٪۴۰

نمایش توپ طلا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد کرمی
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فقط حقیقت می‌تونه با بی عدالتی مقابله کنه

نمایش رکوئیم برای یک راهبه

۳٫۱
⭐︎ ک: روزبه اختری / ن: آلبر کامو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۷ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۰:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش ریشه در باد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: باربد هنرمند
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ از ۲۱ دی تا ۱۲ بهمن (فقط شنبه ها) ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
این یک اجراست از یک از نمایشنامه که یک بازیگر، بازی‌اش می‌کند.

نمایش نسخه ویراستار

۲٫۹
⭐︎ ن و ک: بهروز سالمی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۵ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
داشته هایت را به اشتراک بگذار

نمایش تئاترواره میراث (بانوی بی نشان)

۰٫۰
⭐︎ ک: محسن رضائی / ن: امید نژاد کاظم
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ دوشنبه ۰۷ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
رزرو رایگان

نمایش مرده فروشی

۴٫۰
⭐︎ ک: مهدی ارجمند / ن: داریو فو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۵ دی تا ۱۸ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش از بیرون

۲٫۶
⭐︎ ک: حمید عبدالحسینی / ن: سید محمد مهدی هوشیار
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
٪۵۰
رمزگشایی از پرونده تنها بازمانده حادثه بمب‌گذاری در جلسه جمعی از سران انقلاب اکتبر در سن‌پترزبورگ

نمایش مسکو، فلکه باغشاه

۰٫۰
⭐︎ ک: عطا کشاورزجود / ن: نوید عظیمی
📍︎ تماشاخانه سیمرغ
📅︎ ۱۳ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
انسان های معاصری که نمی دانند به دنبال چه چیزی هستند!

نمایش زخم معده

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سجاد دستیار
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۶ تا ۳۰ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایشنامه‌خوانی مرداب عادلانه می بلعد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: فائزه محمدیان
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ دوشنبه ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بوقلمون

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: خیراله تقیانی پور
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۵ آذر تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۴۵
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۴۰
شهادت، شهید بودن می خواهد. - گروه تئاتر دیوانه

نمایش ۱۲ روز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی بیگدلی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ پنجشنبه ۲۶ دی، سه شنبه ۱ بهمن، یکشنبه ۶ بهمن، جمعه ۱۱ بهمن، یکشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
کاری از گروه تئاتر ژوان

نمایش نیم فاصله

۳٫۷
⭐︎ ک: رضا رشادت / ن: الهه مجلسی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آنامورفیک

۰٫۰
⭐︎ ک: عارف شریفی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ یکشنبه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه تئاتر شایا

نمایش گابریل

۰٫۰
⭐︎ ک: بهناز نازی
📍︎ تالار آیینه
📅︎ پنجشنبه ۰۳ تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش متساوی الساقین

۳٫۶
⭐︎ ن و ک: عمادالدین رجبلو
📍︎ تئاترشهر - کارگاه نمایش
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آقای اسمیت، آقای ایوانف و یک خانواده کم اهمیت آفریقایی

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: محمد مروج
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۰۶ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش پلیکان

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین الیاسی / ن: آگوست استریندبرگ
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۷ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش جنگ و صلح

۰٫۰
⭐︎ ک: پیمان قیاسی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۵ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۷:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شک

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید داخ / ن: جان پاتریک شنلی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
از ٪۳۰ تا ٪۵۰

نمایش باقِ‌وَحْشْ

۲٫۹
⭐︎ ک: امیربهاور اکبرپور دهکردی. / ن: فراز مهدیان دهکردی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۰۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
فقط یکبار به ما جوانان اعتماد کنید.

نمایش مرگ در می زند (death knocks)

۳٫۷
⭐︎ ک: شاهین رمضانی / ن: وودی آلن
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۰۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کمپانی مرگ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیررضا ملکی
📍︎ تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۴۰

نمایشنامه‌خوانی زندگی خاکستری

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مجید کرمی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ شنبه ۲۸ دی، ۵ و ۱۲ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خطر عبور حیوانات وحشی

۰٫۰
⭐︎ ک: دانیال اربابی / ن: ماتئی ویسنی یک
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ پنجشنبه ۱۰ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۱۵ تا ٪۲۵
٪۴۰

نمایشنامه‌خوانی نفیر

۰٫۰
⭐︎ ک: میلاد حاجی زاده / ن: شیلان صلاح
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ جمعه ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سه تفنگدار و یکی

۳٫۰
⭐︎ ک: مهدی شاه حسینی / ن: عقیل جماعتی (بر اساس طرحی از ...
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰
رزرو این نمایش رایگان است.

نمایش درهای کج

۰٫۰
⭐︎ ک: سید وحید میریونسی / ن: یاسین حجازی
📍︎ کانون امام علی (ع) - اراک
📅︎ دوشنبه ۰۷ تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰
رزرو رایگان
براساس ایده‌ای از کهبد تاراج

نمایش کریملوژی

۴٫۳
⭐︎ ک: رضا بهرامی / ن: مهران رنج بر
📍︎ تئاتر هامون
📅︎ ۱۵ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش شیر خشک

۲٫۵
⭐︎ ن و ک: نوید معمار
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۰۹ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
این نمایش تنها روزهای شنبه اجرا خواهد داشت.

نمایش شب سیصد و شصت و ششم

۵٫۰
⭐︎ ن و ک: علی اتحاد
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ ۱۴ دی تا ۱۲ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مرثیه ای برای ژاله.م و قاتلش

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: میلاد فرج زاده
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
در شهرم انسان می میرد، دلم گرفته است، انسان نیست می شود، روانم اندوهگین است.

نمایش برخورد نزدیک در نیویورک

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کرم اله سلیمانی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۰۳ تا ۲۲ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
در دنیای چخوف خرس کیه؟ این بار شما تعیین میکنین!...

نمایش خرس

۴٫۰
⭐︎ ک: کیوان ظهرابی / ن: آنتوان چخوف
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش چنور

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: قطب الدین صادقی
📍︎ تئاترشهر - سالن چهارسو
📅︎ ۲۱ آذر تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
گروه فرهنگی هنری ارمغان

نمایش لیلای بی مجنون

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی اسماعیلی / ن: ابوالفضل حاج علی خانی
📍︎ فرهنگسرای ارسباران
📅︎ ۲۶ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
رزرو رایگان
اگه میخوای زنده بمونی سکوت کن...

نمایش سکوت و هیاهو

۰٫۰
⭐︎ ک: حامد عباسپور / ن: حامد عباسپور، علی صادقی
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ یکشنبه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش نگهبانان تاج محل

۰٫۰
⭐︎ ک: دانیال خجسته / ن: راجیو جوزف
📍︎ سالن مستطیل
📅︎ چهارشنبه ۰۲ تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰

نمایش شکستگی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: حسین نیرومند
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۰۳ تا ۱۱ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش ۱۴۳۸ هـ . شـ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: پدرام پرنیان فر
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ چهارشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کَر

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: فریدون ولایی
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بیگانه در خانه

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: سید محمد مساوات
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۱ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه تئاتر سبز

نمایش غایب مدرسه

۰٫۰
📍︎ تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
📅︎ چهارشنبه ۲۳ تا ۲۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش آلستار

۳٫۸
⭐︎ ک: مهتاب شکریان / ن: داوود پورحمزه
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰
٪۴۰

نمایشنامه‌خوانی باغ وحش شیشه ای

۰٫۰
⭐︎ ک: شقایق بهزادمهر / ن: تنسی ویلیامز
📍︎ فرهنگسرای ارسباران (سالن شماره ۲ - استاد ذوالفقاری)
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه تئاتر آنتی‌آناست

نمایش مادر نزاییده

۳٫۳
⭐︎ ک: محمد احسان کریمی، آرزو خسروی / ن: آرش میرطالبی (بر اساس ...
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۱۶ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
یک شب همیشه یا خیلی زیاده یا خیلی کم

نمایشنامه‌خوانی خدای مهربان منهتن

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد بیگی / ن: اینگه بورگ باخمان
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کمیته مشترک

۴٫۲
⭐︎ ن و ک: میلاد جباری مولانا
📍︎ موزه عبرت ایران
📅︎ ۲۴ دی تا ۲۴ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
روایت جدال عشق و خاک و خون

نمایش زیر پلک ماه

۰٫۰
⭐︎ ک: مجید یاراحمدی، نازنین پاشا / ن: عدالت فرزانه
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۱۵ دی تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳۰ تا ٪۴۰

نمایش سوگلی

۳٫۵
⭐︎ ک: نگار چگنی / ن: پوریا آژند
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۶ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۲:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۵۰
هم بخند هم فکر کن. کاری که ضحاک نکرد را تو انجام بده. - گروه تئاتر دیوانه

نمایش طبخِ طبّاخِ مطبخ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی بیگدلی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ روزهای چهارشنبه ۲۵ دی، چهارشنبه ۲ بهمن، دوشنبه ۷ بهمن، شنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
مدت هاست با خطای انسان ها همه موجودات ضربه می‌خورند.

نمایش ژنرال

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: منوچهر عبدی
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۱ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی خداحافظ

۰٫۰
⭐︎ ک: معصومه خزائی / ن: محمد یعقوبی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
📅︎ از آذر ۱۳۹۸

نمایش تیمارستان سیاه و سفید

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: حسین نورعلی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان
و اینبار اهریمن تو را به میهمانی مرگ فرا می خواند!

نمایش بازی مرگ

۰٫۰
⭐︎ ک: فاطمه زمانی / ن: آیرا لوین
📍︎ تماشاخانه سیمرغ
📅︎ بهمن و اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰

نمایش شناخت ابزار بدن در تئاتر و سینما

۰٫۰
📍︎ انجمن نمایش استان تهران
📅︎ ۰۵ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
من همیشه دیر رسیدم… همیشه

نمایش تهران زیر بال فرشتگان

۰٫۰
⭐︎ ک: لیلا بامنیری / ن: نادر برهانی مرند
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۲۵ تا ۲۷ دی و ۱۰ و ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ابتدا وارد می شود

۴٫۴
⭐︎ ن و ک: فرید یوسفی
📍︎ تماشاخانه ملک
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ تومان
نقاشی‌هایم قطعاتی از یک نمایشنامه‌اند که رنگ‌ها بازیگران آن بوده و به راحتی حرکت می‌کنند.

نمایش قرمز

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد اسدیان / ن: جان لوگان
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۷ تا ۲۵ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مارکولفا

۰٫۰
⭐︎ ک: بهزاد محمدی / ن: داریو فو
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۱۵ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
محصول گروه تئاتر لیو سایه

نمایش بازتاب حلقه

۰٫۰
⭐︎ ک: سیاوش البخشی نائینی / ن: آنی بیکر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش پاتوق

۲٫۱
⭐︎ ک: مهدی پاشایی / ن: مهدی پاشایی،سیما تاجیک
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
📅︎ دی و بهمن‌ماه ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز

۲٫۹
⭐︎ ن و ک: سجاد افشاریان
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از شهریور ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ماسک

۳٫۸
⭐︎ ک: بهزاد اقطاعی / ن: بهزاد اقطاعی، ماهک مجد
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
📅︎ از آذر ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش آدم، آدم است؟

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: میلاد مرادی نسب
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۰۶ تا ۲۲ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تولد بازی

۳٫۹
⭐︎ ن و ک: کیمیا کاظمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ تومان
باهمکاری و نظارت شبکه هنر

نمایشنامه‌خوانی عروسی خون

۰٫۰
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
📅︎ از بهمن ۱۳۹۸

نمایش آشپزخانه

۴٫۱
⭐︎ ک: محمدحسن معجونی / ن: آرنولد وسکر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته

نمایشنامه‌خوانی دیالوگ

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا حزینی / ن: مجید قربانی
📍︎ فرهنگسرای امید
📅︎ شنبه ۲۸ دی ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی سگ

۰٫۰
⭐︎ ک: کیان طایفه / ن: احسان امانی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ شنبه ۲۸ دی ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی ابدیت، دوشنبه است

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بابک داور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
📅︎ دی ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
هر کی گذشته ای داره که اگه ازش فرار کنه، بالاخره روزی جایی گریبانشو می گیره.

نمایشنامه‌خوانی هتلی ها

۰٫۰
⭐︎ ک: مریم شیرازی / ن: ساناز بیان
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ پنجشنبه ۲۶ تا ۲۷ دی ساعت ۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
فقط ۳ اجرای محدود - نمایش به «زبان ایتالیایی» و با زیرنویس فارسی خواهد بود.

اپرای عروسکی مکبث

۰٫۰
⭐︎ ک: بهروز غریب پور / ن: ویلیام شکسپیر
📍︎ تالار فردوسی
📅︎ چهارشنبه ۲۵ تا ۲۷ دی ساعت ۱۹:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان