تیوال | عکس‌ها
S1 : 01:37:26
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
عکس
از نمایش دزد لالایی ها i
۱۱ ساعت پیش
محمد عسگری، محمد لهاک و پرند محمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۱ ساعت پیش
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۱ ساعت پیش
محمد عسگری و محمد لهاک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۱ ساعت پیش
نیلوفر ثانی، محمد عسگری، محمد لهاک و پرند محمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش سیمین و فرزان i
۱۱ ساعت پیش
محمد عسگری و محمد لهاک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش اسب آبنوس i
۱۱ ساعت پیش
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، دوشنبه
محمد لهاک، پرند محمدی و Alireza Ghafari این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، دوشنبه
پرند محمدی و Alireza Ghafari این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری و محمد لهاک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، شنبه
محمد لهاک و میترا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، شنبه
محمد عسگری و محمد لهاک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، جمعه
محمد عسگری، فرزاد، سحرناز قاسم نژاد و فهیمه تردست این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش خانه نم زده i
۵ روز پیش، جمعه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، جمعه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم عکس
رقابت ۲۴۰ آشپز زنجانی برای شرکت در جشنواره آش... دیدن متن »

غذا در هر شهر و حغرافیایی, یکی از نشانه های فرهنگ و سنت های آن منطقه است، چند سالی است که معرفی آش و غذاهای زنجان در قالب جشنواره و مسابقه به اجرا در می آید.

امسال نیز ۲۴۰ آشپز زنجانی از روز دوشنبه به مدت دو روز برای شرکت در سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان به رقابت پرداختند.

عکس: مهدی الماسی / مهررقابت ۲۴۰ آشپز زنجانی برای شرکت در جشنواره آش | عکس رقابت ۲۴۰ آشپز زنجانی برای شرکت در جشنواره آش | عکس رقابت ۲۴۰ آشپز زنجانی برای شرکت در جشنواره آش | عکس رقابت ۲۴۰ آشپز زنجانی برای شرکت در جشنواره آش | عکس ... دیدن همه عکس‌ها »
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش ترس و لرز i
محمد عسگری، زهره مقدم، علی ابراهیم، محمد لهاک و نیلوفر ثانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید