آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تیوال | آواها | مجله آوای تیوال، شماره دوم: عشق
S3 : 21:17:26 | com/org
مجله آوای تیوال، شماره دوم: عشق | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

دومین شماره مجله آوای تیوال هم‌زمان با هشتمین سالگرد آغاز تیوال از عشق می‌گوید...

نویسندگان: نازنین مهر و مهشاد حجتی

طراحی صدا: پدرام راجی

تدوین: پدرام راجی و عسل امین

۰۴ شهریور ۱۳۹۹