تیوال تئاتر | آواها
S3 : 08:34:33
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش کریملوژی i
گفتگوی تیوال با رضا بهرامی | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا بهرامی

گفتگوی تیوال با رضا بهرامی / کارگردان.

۱۷ شهریور
رضا بهکام این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ترانزیت یک طرفه i
گفتگوی تیوال با مهتاب امیرکافی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهتاب امیرکافی

گفتگوی تیوال با مهتاب امیرکافی / نویسنده و کارگردان.

۱۲ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شکم i
گفتگوی تیوال با علیرضا معروفی | عکس
» گفتگوی تیوال با علیرضا معروفی

گفتگوی تیوال با علیرضا معروفی / نویسنده و کارگردان.

۰۹ شهریور
لیلا میناوند این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اسکرین شات i
گفتگوی تیوال با ندا قربانیان | عکس
» گفتگوی تیوال با ندا قربانیان

گفتگوی تیوال با ندا قربانیان / نویسنده و کارگردان.

۰۹ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کُوکُوی گردن دراز i
گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی

گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی / نویسنده و کارگردان.

۰۹ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شب بخیر مادر i
گفتگوی تیوال با فرید سلیمانی | عکس
» گفتگوی تیوال با فرید سلیمانی

گفتگوی تیوال با فرید سلیمانی / کارگردان.

۰۹ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گرگ ها i
گفتگوی تیوال با دانیال خجسته | عکس
» گفتگوی تیوال با دانیال خجسته

گفتگوی تیوال با دانیال خجسته / کارگردان.

۰۹ شهریور
مجتبی مهدی زاده این را دوست دارد
ممنون از جناب کوهی عزیز
۰۹ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش برداشتن i
گفتگوی تیوال با شهاب آگاهی و راهله تعبدی | عکس
» گفتگوی تیوال با شهاب آگاهی و راهله تعبدی

گفتگوی تیوال با شهاب آگاهی و راهله تعبدی / طراح و کارگردان.

۰۹ شهریور
رضا بهکام، ابرشیر و شکوه حدادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پاتریک کلایورت i
گفتگوی تیوال با سحر پرتوی کیان | عکس
» گفتگوی تیوال با سحر پرتوی کیان

گفتگوی تیوال با سحر پرتوی کیان / کارگردان.

۰۵ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عشق من، حامد بهداد i
گفتگوی تیوال با ارسطو خوش رزم | عکس
» گفتگوی تیوال با ارسطو خوش رزم

گفتگوی تیوال با ارسطو خوش رزم / کارگردان.

۰۵ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ستاره شناس i
گفتگوی تیوال با اصغر نوری | عکس
» گفتگوی تیوال با اصغر نوری

گفتگوی تیوال با اصغر نوری / کارگردان.

۰۳ شهریور
شاهین تفرشی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دزدان جیبوتیچ i
گفتگوی تیوال با سید حسام الدین شریفی | عکس
» گفتگوی تیوال با سید حسام الدین شریفی

گفتگوی تیوال با سید حسام الدین شریفی / نویسنده و کارگردان.

۰۳ شهریور
آنا امینی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با شایان صادقپور | عکس
» گفتگوی تیوال با شایان صادقپور

گفتگوی تیوال با شایان صادقپور / کارگردان.

۰۳ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آناستازیا i
گفتگوی تیوال با حمیدرضا فارسی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا فارسی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا فارسی / کارگردان.

۰۳ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مایکلفسکی i
گفتگوی تیوال با حسین ناظمیان پور | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین ناظمیان پور

گفتگوی تیوال با حسین ناظمیان پور / نویسنده و کارگردان.

۰۳ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کاریزمای منفی i
گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی

گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی / نویسنده و کارگردان.

۰۱ شهریور
علی ابراهیم و امیرحسین صارمیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش برادرها می‌میرند i
گفتگوی تیوال با کامبیز نیک آمیز | عکس
» گفتگوی تیوال با کامبیز نیک آمیز

گفتگوی تیوال با کامبیز نیک آمیز / کارگردان.

۰۱ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نیمه شب به وقت محلی i
گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی | عکس
» گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی

گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی / نویسنده و کارگردان.

۰۱ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کارناوال i
گفتگوی تیوال با میثم مرادی | عکس
» گفتگوی تیوال با میثم مرادی

گفتگوی تیوال با میثم مرادی / نویسنده و کارگردان.

۰۱ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خنده مدوسا i
گفتگوی تیوال با فاطمه نصرتی | عکس
» گفتگوی تیوال با فاطمه نصرتی

گفتگوی تیوال با فاطمه نصرتی / نویسنده و کارگردان.

۰۱ شهریور
رضا بهکام این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید