تیوال تئاتر | آواها
S2 : 11:43:58
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش جایی در میان خوک ها i
گفتگوی تیوال با ایمان اسدی | عکس
» گفتگوی تیوال با ایمان اسدی

گفتگوی تیوال با ایمان اسدی / کارگردان.

۱۷ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش وقتی همه خواب بودیم i
گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی

گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی / نویسنده و کارگردان.

۱۸ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دیوار دریا i
گفتگوی تیوال با روزبه زیوری  | عکس
» گفتگوی تیوال با روزبه زیوری

گفتگوی تیوال با روزبه زیوری / نویسنده و کارگردان.

۱۹ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خاموشان i
گفتگوی تیوال با سحر حصاری | عکس
» گفتگوی تیوال با سحر حصاری

گفتگوی تیوال با سحر حصاری / نویسنده و کارگردان.

۲۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اوردوز i
گفتگوی تیوال با حامد رحیمی نصر  | عکس
» گفتگوی تیوال با حامد رحیمی نصر

گفتگوی تیوال با حامد رحیمی نصر / نویسنده و کارگردان.

۲۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پروفسورها i
گفتگوی تیوال با علی سعید  | عکس
» گفتگوی تیوال با علی سعید

گفتگوی تیوال با علی سعید / کارگردان.

۲۲ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کد ۱۳ i
گفتگوی تیوال با سوگل جعفری | عکس
» گفتگوی تیوال با سوگل جعفری

گفتگوی تیوال با سوگل جعفری / کارگردان.

۲۳ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سفر خسرو به مسکو i
گفتگوی تیوال با سپهر حیدری نژاد  | عکس
» گفتگوی تیوال با سپهر حیدری نژاد

گفتگوی تیوال با سپهر حیدری نژاد / نویسنده و کارگردان.

سپهر امیدوار این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی قوی تر i
گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی | عکس
» گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی

گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی / کارگردان.

sadra mohamadi این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی ریش بُز i
گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی

گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی راز عروسک i
گفتگوی تیوال با سمیه آباده  | عکس
» گفتگوی تیوال با سمیه آباده

گفتگوی تیوال با سمیه آباده / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی در واقع i
گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده

گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده / نویسنده و کارگردان.

۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عروسی خرده بورژوآها i
گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان | عکس
» گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان

گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان / کارگردان.

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کامالوکا i
گفتگوی تیوال با احمد سیاه رستمی | عکس
» گفتگوی تیوال با احمد سیاه رستمی

گفتگوی تیوال با احمد سیاه رستمی / نویسنده و کارگردان.

۳ روز پیش، دوشنبه
رضا تهوری، مهدی حسین مردی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی باغ وحش شیشه ای i
گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی  | عکس
» گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی

گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی / کارگردان.

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی خوک هندی i
گفتگوی تیوال با شادن گلزار  | عکس
» گفتگوی تیوال با شادن گلزار

گفتگوی تیوال با شادن گلزار / کارگردان.

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرثیه ای برای یک سبک وزن i
گفتگوی تیوال با لیلی صبری | عکس
» گفتگوی تیوال با لیلی صبری

گفتگوی تیوال با لیلی صبری / کارگردان.

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی واهِشته i
گفتگوی تیوال با ویدا گوهری  | عکس
» گفتگوی تیوال با ویدا گوهری

گفتگوی تیوال با ویدا گوهری / نویسنده و کارگردان.

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی دور از دسترس اطفال نگهداری می شود i
گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری  | عکس
» گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری

گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری / کارگردان.

۵ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش چرنوبیل i
گفتگوی تیوال با علیرضا منوچهری نسب | عکس
» گفتگوی تیوال با علیرضا منوچهری نسب

گفتگوی تیوال با علیرضا منوچهری نسب / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید