تیوال تئاتر | آواها
S3 : 23:40:42
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش بوغوژد i
گفتگوی تیوال با مرتضی خالقی | عکس
» گفتگوی تیوال با مرتضی خالقی

گفتگوی تیوال با مرتضی خالقی / نویسنده و کارگردان.

۹ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مسکو، فلکه باغشاه i
گفتگوی تیوال با عطا کشاورزجود  | عکس
» گفتگوی تیوال با عطا کشاورزجود

گفتگوی تیوال با عطا کشاورزجود / کارگردان.

۱۴ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش حقیغت حغیقت i
گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی

گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نیم فاصله i
گفتگوی تیوال با رضا رشادت | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا رشادت

گفتگوی تیوال با رضا رشادت / کارگردان.

امیرمسعود فدائی و امید بیگی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زندگی با طعم خردل i
گفتگوی تیوال با سعید نجفیان | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید نجفیان

گفتگوی تیوال با سعید نجفیان / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نسخه ویراستار i
گفتگوی تیوال با بهروز سالمی  | عکس
» گفتگوی تیوال با بهروز سالمی

گفتگوی تیوال با بهروز سالمی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش متساوی الساقین i
گفتگوی تیوال با عماد الدین رجبلو  | عکس
» گفتگوی تیوال با عماد الدین رجبلو

گفتگوی تیوال با عماد الدین رجبلو / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مادر نزاییده i
گفتگوی تیوال با محمد احسان کریمی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد احسان کریمی

گفتگوی تیوال با محمد احسان کریمی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با علی جهانجونیا | عکس
» گفتگوی تیوال با علی جهانجونیا

گفتگوی تیوال با علی جهانجونیا / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال باامیرموسی کاظمی | عکس
» گفتگوی تیوال باامیرموسی کاظمی

گفتگوی تیوال با امیرموسی کاظمی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رکوئیم برای یک راهبه i
گفتگوی تیوال با روزبه اختری | عکس
» گفتگوی تیوال با روزبه اختری

گفتگوی تیوال با روزبه اختری / کارگردان.

۲ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سه تفنگدار و یکی i
گفتگوی تیوال با مهدی شاه حسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی شاه حسینی

گفتگوی تیوال با مهدی شاه حسینی / کارگردان.

۲ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مشغله کاذبیه i
گفتگوی تیوال با علی صدر  | عکس
» گفتگوی تیوال با علی صدر

گفتگوی تیوال با علی صدر / نویسنده و کارگردان.

۲ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با جواد صداقت و الهام ابنی | عکس
» گفتگوی تیوال با جواد صداقت و الهام ابنی

گفتگوی تیوال با جواد صداقت و الهام ابنی / کارگردان.

۲ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شهر گربه‌ها i
گفتگوی تیوال با مصطفی بیات | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفی بیات

گفتگوی تیوال با مصطفی بیات / نویسنده و کارگردان.

۲ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با میلاد فرج زاده  | عکس
» گفتگوی تیوال با میلاد فرج زاده

گفتگوی تیوال با میلاد فرج زاده / نویسنده و کارگردان.

۲ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش محرمانه i
گفتگوی تیوال با سید محسن میرهاشمی | عکس
» گفتگوی تیوال با سید محسن میرهاشمی

گفتگوی تیوال با سید محسن میرهاشمی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دزدان شماره ۴۳ i
گفتگوی تیوال با هومن شاهی | عکس
» گفتگوی تیوال با هومن شاهی

گفتگوی تیوال با هومن شاهی / بازیگر.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دزدان شماره ۴۳ i
گفتگوی تیوال با مینا وحید | عکس
» گفتگوی تیوال با مینا وحید

گفتگوی تیوال با مینا وحید / بازیگر.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با حمیدرضا مرادی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا مرادی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا مرادی / کارگردان.

امیرمسعود فدائی، اریک قاراسمیان، محمد حسن موسوی کیانی و سعید کیان فر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید