تیوال تئاتر | آواها
S3 : 05:58:26
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش عاشقستان i
گفتگوی تیوال با حمید اصغری تتماج | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید اصغری تتماج

گفتگوی تیوال با حمید اصغری تتماج / تهیه کننده.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۱۵ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تبرئه i
گفتگوی تیوال با منیژه محامدی | عکس
» گفتگوی تیوال با منیژه محامدی

گفتگوی تیوال با منیژه محامدی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۳ روز پیش، پنجشنبه
آقای سوبژه (محمد لهاک)، MATIN MIRZAEE، کمال شهبازیان و N4V1D این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بازی در برزخ i
گفتگوی تیوال با مهدی تنگ عیش | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی تنگ عیش

گفتگوی تیوال با مهدی تنگ عیش / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۳ روز پیش، پنجشنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هزار و یک تو i
گفتگوی تیوال با السا فیروزآذر  | عکس
» گفتگوی تیوال با السا فیروزآذر

گفتگوی تیوال با السا فیروزآذر / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۳ روز پیش، پنجشنبه
زهره مقدم، سعید رستمی، مهدی حسین مردی و آذرمهر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پرسه های موازی i
گفتگوی تیوال با پریسا سلمانی و نیما صدقی | عکس
» گفتگوی تیوال با پریسا سلمانی و نیما صدقی

گفتگوی تیوال با پریسا سلمانی و نیما صدقی / کارگردانان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۴ روز پیش، چهارشنبه
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با احسان فلاحت پیشه  | عکس
» گفتگوی تیوال با احسان فلاحت پیشه

گفتگوی تیوال با احسان فلاحت پیشه / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۶ روز پیش، دوشنبه
آقای سوبژه (محمد لهاک) و محسن حسین این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تنِ تهران i
گفتگوی تیوال با ماندانا جباری  | عکس
» گفتگوی تیوال با ماندانا جباری

گفتگوی تیوال با ماندانا جباری / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

مهدی (آرش) رزمجو و امیرحسین شریفان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با آرش نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با آرش نژاد

گفتگوی تیوال با آرش نژاد / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش داستان عشق i
گفتگوی تیوال با بهروز عبادی | عکس
» گفتگوی تیوال با بهروز عبادی

گفتگوی تیوال با بهروز عبادی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
گفتگوی تیوال با حجت کبریایی | عکس
» گفتگوی تیوال با حجت کبریایی

گفتگوی تیوال با حجت کبریایی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ناگهان عباس i
گفتگوی تیوال با حمزه زارعی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمزه زارعی

گفتگوی تیوال با حمزه زارعی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر | عکس
» گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر

گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند | عکس
» گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند

گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سیسیلی i
گفتگوی تیوال با فرهاد مهر خیرانی | عکس
» گفتگوی تیوال با فرهاد مهر خیرانی

گفتگوی تیوال با فرهاد مهر خیرانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

Marillion، صدف اسمعیل پور و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با بهار براتی | عکس
» گفتگوی تیوال با بهار براتی

گفتگوی تیوال با بهار براتی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی | عکس
» گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی

گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی / دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سی لاکس i
گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد

گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

حدیث امین، مهدی حسین مردی و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
از آقای برفی نژاد بابت این گفتگوی صمیمانه کمال تشکر را دارم، خیلی راحت و ساده و بی ادعا صحبت کردن که خیلی هم دلچسب بود
۲۰ دی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هفت خواب i
گفتگوی تیوال با سامان تیرانداز  | عکس
» گفتگوی تیوال با سامان تیرانداز

گفتگوی تیوال با سامان تیرانداز / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی پایین، گذر سقاخانه i
گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی  | عکس
» گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی

گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
گفتگوی تیوال با پریسا محسنی | عکس
» گفتگوی تیوال با پریسا محسنی

گفتگوی تیوال با پریسا محسنی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید