تیوال تئاتر | آواها
T1 : 07:12:24
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره نمایش کسوف
» گفتگوی تیوال با حسین پرتوی

گفتگوی تیوال با حسین پرتوی / بازیگر.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کسوف
» گفتگوی تیوال با ملیحه میمنی

گفتگوی تیوال با ملیحه میمنی / بازیگر.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کسوف
» گفتگوی تیوال با فرینا مهرآذر

گفتگوی تیوال با فرینا مهرآذر / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شهاب‌ سنگ
» گفتگوی تیوال با مهدی گتمیری

گفتگوی تیوال با مهدی گتمیری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خواب خوب خواب
» گفتگوی تیوال با محمد طایفه

گفتگوی تیوال با محمد طایفه / بازیگر.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شهاب‌ سنگ
» گفتگوی تیوال با فرشاد نصیری

گفتگوی تیوال با فرشاد نصیری / بازیگر.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خواب خوب خواب
» گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه

گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با میثم عبدی

گفتگوی تیوال با میثم عبدی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
مریم رودبارانی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مورچه‌ها
» گفتگوی تیوال با علی علوی

گفتگوی تیوال با علی علوی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
volpon این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با آرش واحدی

گفتگوی تیوال با آرش واحدی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی 

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زنده یاد زندان قصر
» گفتگوی تیوال با عرفان پورمحمدی

گفتگوی تیوال با عرفان پورمحمدی / بازیگر.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با خاطره حاتمی

گفتگوی تیوال با خاطره حاتمی / بازیگر.

گفتگو کننده: حسین کوهی 

۳ روز پیش، دوشنبه
همه خوردند و برفتند و بماندم من و تو
چو مرا یافته‌ای صحبت هر خام مجو

. . . . . . .

مسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی
که او صف‌های شیران را بدراند به تنهایی
کمان را چون بجنباند بلرزد آسمان را دل
فروافتد ز بیم او مه و زهره ز بالایی

با ... دیدن ادامه » سپاس از مولانا جلال‌الدین بلخی (رحمه‌الله)

. . . . . . .

ما می‌نرویم ای جان زین خانه دگر جایی
یا رب چه خوش است این جا هر لحظه تماشایی
۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سر تا سر
» گفتگوی تیوال با محمدرضا کیوانی

گفتگوی تیوال با محمدرضا کیوانی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش روز فرشته
» گفتگوی تیوال با سوسن رحیمی

گفتگوی تیوال با سوسن رحیمی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

علی گلستان و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش روز فرشته
» گفتگوی تیوال با سیاوش چراغی

گفتگوی تیوال با سیاوش چراغی / بازیگر.

گفتگو کننده: پرند محمدی

علی گلستان و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تلنگر
» گفتگوی تیوال با مهین نوبخت

گفتگوی تیوال با مهین نوبخت / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» نمایش در انتظار آدولف

گزارش آوای تیوال از نمایش در انتظار آدولف

گفتگو با

- علیرضا کوشک جلالی/ کارگردان
حسین امیدی/ بازیگر
آناهیتا درگاهی/ بازیگر
اشکان خطیبی/ بازیگر

گفتگو کننده: رسول حسینی

daryakhazar این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مجلس مختلف خوانی
» گفتگوی تیوال با مرتضی جلیلی دوست

گفتگوی تیوال با مرتضی جلیلی دوست / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مادر ایکاروس
» گفتگوی تیوال با رضا عباسی

گفتگوی تیوال با رضا عباسی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با سعید دولتی

گفتگوی تیوال با سعید دولتی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی 

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید