تیوال تئاتر | عکس‌ها
S3 : 04:26:04
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
۸ ساعت پیش
محمد عسگری و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، لیلا مظاهری، گلبرگ کامروز(گافکا) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش اکلیل i
۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش آنتیگونه i
۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، گلبرگ کامروز(گافکا)، امیر مسعود، سیما هرندی، مریم رودبارانی و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش پیچک i
۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری و مارال عظیمی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش تراس i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش زمستان i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و پرند محمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، حامد قاسمی، محمد رفیعی (یه تئاتری) و گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارند
ممنون از خانم ثقفی عزیز با عکسهای زیباشون. افسوس که این عکسها در بدترین شب اجرامون و زمانی که میز ما قبل از اجرا شکست و ناچار به حذف بسیاری از میزان سن هامون شدیم.
۵ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش بختک i
۲۶ اردیبهشت
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، گلبرگ کامروز(گافکا)، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش هنر مردن i
۲۶ اردیبهشت
محمد عسگری، امین شفیعی، فرزاد جعفریان، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش لانه خرگوش i
۲۶ اردیبهشت
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، گلبرگ کامروز(گافکا)، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش چیزهای سرد i
۲۶ اردیبهشت
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۶ اردیبهشت
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، گلبرگ کامروز(گافکا)، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۴ اردیبهشت
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، زهره الف، آقای سوبژه (محمد لهاک)، رضا بهکام و محیار این را دوست دارند
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۴ اردیبهشت
۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش کمیته نان i
۲۴ اردیبهشت
محمد عسگری، آقای سوبژه (محمد لهاک)، فرزاد جعفریان، حمیدرضا مرادی و azi rezaei این را دوست دارند
آقا دست مریزاد⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش اکلیل i
۲۴ اردیبهشت
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقای سوبژه (محمد لهاک) و علی ژیان این را دوست دارند
خانم ژیان تصاویر مثل همیشه فوق‌العاده هستند
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۴ اردیبهشت
ممنون از دوست عزیزم پریچهر ژیان ❤️
۲۶ اردیبهشت
مهتاب جان عزیز دلمی 3>
۲۶ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۲ اردیبهشت
محمد عسگری، علی عبداللهی، نیلوفر ثانی، آقای سوبژه (محمد لهاک)، حمیدرضا مرادی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش آپرکات i
۲۲ اردیبهشت
صدف اسمعیل پور و محمد عسگری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید