تیوال تئاتر | عکس‌ها
S2 : 09:40:14
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
۳ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری، امیر مسعود، فرزاد جعفریان و نوید آغاز این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش جشن تولد i
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه )، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش حقیغت حغیقت i
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه )، علی ابراهیم، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه )، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش شیر خشک i
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، نفیسه نوری، نیلوفر ثانی، سپهر امیدوار، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش ۱۲ روز i
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش کریملوژی i
۵ روز پیش، شنبه
۱۳ نفر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش ۳/۱۴ i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، امیر مسعود، فهیمه تردست و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فهیمه تردست و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش لانچر ۵ i
۵ روز پیش، شنبه
امیرمسعود فدائی، محمد عسگری، پویا فلاح، فهیمه تردست و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش نیم فاصله i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، امیرمسعود فدائی و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، امیرمسعود فدائی و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقامیلاد طیبی و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقامیلاد طیبی، فهیمه تردست و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش زیر پلک ماه i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقامیلاد طیبی، فهیمه تردست و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش خرس i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقامیلاد طیبی، فهیمه تردست و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش بوغوژد i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقامیلاد طیبی، فهیمه تردست و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید