تیوال تئاتر | عکس‌ها
S3 : 10:58:31
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
عکس
از نمایش زاویه i
۲۳ ساعت پیش
محمد عسگری و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش راز اتاق آرزو i
۲۳ ساعت پیش
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، رویا کاظمی، پریچهر ژیان، میثم هنزکی، آقای سوبژه (محمد لهاک)، مینا &۱۲ و امیر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش سقوط اضطراری i
۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری و رویا کاظمی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، یکشنبه
فرزاد جعفریان، محمد عسگری، ابرشیر، آقای سوبژه (محمد لهاک)، امیر، صدف اسمعیل پور و علی عبداللهی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، مریم رودبارانی، آقای سوبژه (محمد لهاک)، پریچهر ژیان، بامداد، رویا کاظمی و امیر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش بازی در برزخ i
۴ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش تبرئه i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، رویا کاظمی، صدف اسمعیل پور و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش سلول i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، صدف اسمعیل پور و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، رویا کاظمی، سامان سامانی، صدف اسمعیل پور و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش سوءتفاهم i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش شب بخیر مادر i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش شاهدین اعدام i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
میلاد قنبری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از پرفورمنس #آدمیت (هشتگ آدمیت) i
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش کانفیدنشیال i
محمد عسگری، زهره مقدم و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش جنین i
محمد عسگری و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش عاشقستان i
محمد عسگری و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید