تیوال تئاتر | عکس‌ها
S3 : 04:10:47
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
۱۱ ساعت پیش
حدیث امین و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش دیوار دریا i
۱۱ ساعت پیش
حدیث امین، فرزاد جعفریان و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش سکوت سفید i
۱۱ ساعت پیش
حدیث امین، امیر مسعود، مهدی حسین مردی، Samira، نیلوفر ثانی، فرزاد جعفریان، محمد لهاک ( آقای سوبژه ) و نفیسه نوری این را دوست دارند
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش مستند i
۱۱ ساعت پیش
حدیث امین، امیر مسعود و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش دختر یانکی i
۱۱ ساعت پیش
حدیث امین، امیر مسعود، فرزاد جعفریان و محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی در واقع i
۱۶ ساعت پیش
محمد عسگری، صدف اسمعیل پور و محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی جایی که پیاده رو تموم میشه i
۱۶ ساعت پیش
محمد عسگری، سیدمهدی، امیر مسعود، صدف اسمعیل پور و محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۶ ساعت پیش
محمد عسگری، نفیسه نوری، لیلا مظاهری، صدف اسمعیل پور و محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، دوشنبه
امیر مسعود، محمد عسگری، لیلى شجاعى، سید حامد حسینیان، فرزاد جعفریان و فرامرز جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش برگشتن i
۲ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری، امیر مسعود و فرامرز جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش فاصله i
۲ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری، امیر مسعود، حمیدرضا قاسمی و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی خوک هندی i
۲ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی مرثیه ای برای یک سبک وزن i
۲ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، یکشنبه
نفیسه نوری، محمد عسگری، فرزاد جعفریان، نیلوفر ثانی، پوریا صادقی، امیر مسعود و شبنم ولی پور این را دوست دارند
این عکس ها رو هم خیلی دوست داشتم،
مثلا یکی مونده به آخری رو ⁦❤️⁩
۳ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش لانچر ۵ i
۳ روز پیش، یکشنبه
۱۲ نفر این را دوست دارند
چقدر عکسای خوبی بودن.
دم شما گرم.
۳ روز پیش، یکشنبه
چندین بار تماشا کردم عکس ها رو.
عکسای خیلی خوبی هستن.
۳ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی واهِشته i
۳ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، سیدمهدی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی نگهباغ i
۳ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، شنبه
سپهر امیدوار، امیر مسعود و محمد عسگری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید