تیوال تئاتر | آواها
S3 : 10:56:17
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش سلول i
گفتگوی تیوال با محسن زرآبادی پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با محسن زرآبادی پور

گفتگوی تیوال با محسن زرآبادی پور / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش در انتظار گودو i
گفتگوی تیوال با حسام الدین لک | عکس
» گفتگوی تیوال با حسام الدین لک

گفتگوی تیوال با حسام الدین لک / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کانفیدنشیال i
گفتگوی تیوال با سپیده گل تراش نژاد  | عکس
» گفتگوی تیوال با سپیده گل تراش نژاد

گفتگوی تیوال با سپیده گل تراش نژاد / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، یکشنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کالبد شکافی i
گفتگوی تیوال با سامان ارسطو  | عکس
» گفتگوی تیوال با سامان ارسطو

گفتگوی تیوال با سامان ارسطو / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، یکشنبه
صدف اسمعیل پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش برفک i
گفتگوی تیوال با عاطفه پاکبازنیا | عکس
» گفتگوی تیوال با عاطفه پاکبازنیا

گفتگوی تیوال با عاطفه پاکبازنیا / بازیگر.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش برفک i
گفتگوی تیوال با جواد عاطفه | عکس
» گفتگوی تیوال با جواد عاطفه

گفتگوی تیوال با جواد عاطفه / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کلبه شادی i
گفتگوی تیوال با پریسیما بنماران  | عکس
» گفتگوی تیوال با پریسیما بنماران

گفتگوی تیوال با پریسیما بنماران / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، یکشنبه
آقای سوبژه (محمد لهاک) و بامداد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عاشقستان i
گفتگوی تیوال با حمید اصغری تتماج | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید اصغری تتماج

گفتگوی تیوال با حمید اصغری تتماج / تهیه کننده.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۵ روز پیش، شنبه
حمید اصغری تتماج این را دوست دارد
درود بر شما
با تشکر از بارگذاری مصاحبه
۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تبرئه i
گفتگوی تیوال با منیژه محامدی | عکس
» گفتگوی تیوال با منیژه محامدی

گفتگوی تیوال با منیژه محامدی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

آقای سوبژه (محمد لهاک)، MATIN MIRZAEE، کمال شهبازیان و N4V1D این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بازی در برزخ i
گفتگوی تیوال با مهدی تنگ عیش | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی تنگ عیش

گفتگوی تیوال با مهدی تنگ عیش / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هزار و یک تو i
گفتگوی تیوال با السا فیروزآذر  | عکس
» گفتگوی تیوال با السا فیروزآذر

گفتگوی تیوال با السا فیروزآذر / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

زهره مقدم، سعید رستمی، مهدی حسین مردی و آذرمهر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پرسه های موازی i
گفتگوی تیوال با پریسا سلمانی و نیما صدقی | عکس
» گفتگوی تیوال با پریسا سلمانی و نیما صدقی

گفتگوی تیوال با پریسا سلمانی و نیما صدقی / کارگردانان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با احسان فلاحت پیشه  | عکس
» گفتگوی تیوال با احسان فلاحت پیشه

گفتگوی تیوال با احسان فلاحت پیشه / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

آقای سوبژه (محمد لهاک) و محسن حسین این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تنِ تهران i
گفتگوی تیوال با ماندانا جباری  | عکس
» گفتگوی تیوال با ماندانا جباری

گفتگوی تیوال با ماندانا جباری / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

مهدی (آرش) رزمجو و امیرحسین شریفان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با آرش نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با آرش نژاد

گفتگوی تیوال با آرش نژاد / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش داستان عشق i
گفتگوی تیوال با بهروز عبادی | عکس
» گفتگوی تیوال با بهروز عبادی

گفتگوی تیوال با بهروز عبادی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
گفتگوی تیوال با حجت کبریایی | عکس
» گفتگوی تیوال با حجت کبریایی

گفتگوی تیوال با حجت کبریایی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ناگهان عباس i
گفتگوی تیوال با حمزه زارعی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمزه زارعی

گفتگوی تیوال با حمزه زارعی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر | عکس
» گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر

گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند | عکس
» گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند

گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید