تیوال تئاتر | آواها
S2 : 03:59:05
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش عصر متوسط‌ها i
گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی

گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
مجتبی مهدی زاده این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کات داگ i
گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی

گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جشن i
گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی | عکس
» گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی

گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی / کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
امیرحسین ضیایی پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش در اتاق باد می‌وزد i
گفتگوی تیوال با سجاد تابش | عکس
» گفتگوی تیوال با سجاد تابش

گفتگوی تیوال با سجاد تابش / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
محسن جمشیدی و رضا بهکام این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش من عجیب i
گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس

گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هنر هشتم i
گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند  | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند

گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش یک شب خوش i
گفتگوی تیوال با رضا حماطی | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا حماطی

گفتگوی تیوال با رضا حماطی / نویسنده و کارگردان.

۶ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دریم لند i
گفتگوی تیوال با مرتضا جلیلی دوست | عکس
» گفتگوی تیوال با مرتضا جلیلی دوست

گفتگوی تیوال با مرتضا جلیلی دوست / کارگردان.

۶ روز پیش، دوشنبه
فرزاد جعفریان، آوا تدین و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش چتر سفید i
گفتگوی تیوال با حمید گلی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید گلی

گفتگوی تیوال با حمید گلی / کارگردان.

۶ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش همه افتادگان i
گفتگوی تیوال با امیرحسین یزدی  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرحسین یزدی

گفتگوی تیوال با امیرحسین یزدی / کارگردان.

۶ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سلول خاکستری i
گفتگوی تیوال با وحید رشیدی | عکس
» گفتگوی تیوال با وحید رشیدی

گفتگوی تیوال با وحید رشیدی / نویسنده و کارگردان.

۶ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش حق با شماست i
گفتگوی تیوال با مهران ایرانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهران ایرانی

گفتگوی تیوال با مهران ایرانی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گوشتان با من است ؟ i
گفتگوی تیوال با آرزو نبوت | عکس
» گفتگوی تیوال با آرزو نبوت

گفتگوی تیوال با آرزو نبوت / کارگردان.

محمد لهاک ( آقای سوبژه )، مهدی حسین مردی و رضا بهکام این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گریزلی i
گفتگوی تیوال با مهدی زندیه  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی زندیه

گفتگوی تیوال با مهدی زندیه / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مبارک و قالیچه پرنده i
گفتگوی تیوال با حامد زحمتکش  | عکس
» گفتگوی تیوال با حامد زحمتکش

گفتگوی تیوال با حامد زحمتکش / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با فرید یوسف پور | عکس
» گفتگوی تیوال با فرید یوسف پور

گفتگوی تیوال با فرید یوسف پور / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کوریولانوس i
گفتگوی تیوال با مصطفا کوشکی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفا کوشکی

گفتگوی تیوال با مصطفا کوشکی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مثل هیچکس i
گفتگوی تیوال با مسعود رحیم پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با مسعود رحیم پور

گفتگوی تیوال با مسعود رحیم پور / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش یک نظریه شخصی i
گفتگوی تیوال با مهدی همتی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی همتی

گفتگوی تیوال با مهدی همتی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش موزه حیات انسانی i
گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی  | عکس
» گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی

گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید