کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مسعود ترابی
S3 : 02:41:22 | com/org
نمایش زنجیرشدگان | گفتگوی تیوال با مسعود ترابی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با مسعود ترابی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش زنجیرشدگان
نازنین موسوی
۱۱ اسفند ۱۳۹۴