کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال الهام یزدان | دیوار
S3 : 23:57:42 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
من دیگه نمیخوان تو دنیای پوچ شما زندگی کنم ..
میرم دنبال یه زندگی بی حاشیه .. یه کار ساده ..
امیرمسعود فدائی و امیر مسعود این را خواندند
حمیدرضا مرادی و بابک بیگوند این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید