آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگو با میرعلیرضا دریابیگی
S3 : 03:36:52 | com/org
سمیتئاتر خوانش فمینیستی‌آیینی اژدهاک بیضایی؛ نُه متنِ گفتار-اجرا (lecture performance) | گفتگو با میرعلیرضا دریابیگی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگو با میرعلیرضا دریابیگی / طراح و کارگردان.

۲۶ بهمن ۱۳۹۹