کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با رضا بیات
S3 : 06:40:15 | com/org
نمایش افسانه شهرآواز | گفتگوی تیوال با رضا بیات  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با رضا بیات / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش افسانه شهرآواز
نازنین موسوی
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷