تیوال | ویترین
S3 : 09:45:37
برنامه‌های گذشته
مواظب باش چشات نپاچه بیرون...!

نمایش اصل ۴۴ قانون اساسی

۳٫۷
⭐︎ ک: مریم اسماعیلی / ن: مریم اسماعیلی، حسین فرخزاده
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۱ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
موسسه فرهنگی هنری دی با همکاری کمپانی تئاتر امید ایران (پادمآرت) تقدیم می‌کنند

نمایش زیبا

۳٫۵
⭐︎ ک: خشایار خلیل خانی / ن: یون فوسه
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۰ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش جتسیمانی

۲٫۴
⭐︎ ک: امیرحسین دوانی / ن: سیاوش پاکراه
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۲۷ مرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کات داگ

۳٫۳
⭐︎ ن و ک: مصطفی فراهانی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۴ مرداد تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش روز حشر، چهار متر و شصت سانت زیر زمین

۳٫۴
⭐︎ ک: حمیدرضا محمدی / ن: احسان بداخشان، حمیدرضا محمدی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۰۶ تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان