تیوال | ویترین
S2 : 07:00:23
برنامه‌های گذشته
نمایشنامه تقدیرشده بخش جایزه رادی جشنواره تئاتر دانشگاهیان ایران

نمایش قهوه برزیلی

۲٫۹
⭐︎ ک: سمیه مهری / ن: کامران شهلایی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۹ خرداد تا ۰۶ تیر ساعت ۲۱:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
پیوند فضای مدرن و سنتی در شاهنامه

نمایش شاهنامه آخرش خوشه؟

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: شاهین گل کار
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۹ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ادامه دارد

۲٫۷
⭐︎ ک: فرهاد خوشه / ن: مهدیه حسینی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۸ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هرگونه شباهت با اسامی و اتفاقات واقعی کاملا عمدی است

نمایش حذف به قرینه‌ی معنوی

۳٫۰
⭐︎ ن و ک: کتایون لطیف
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۶ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سریس(آن کس که نگهبان چیزی‌ست که دارد)

۰٫۰
⭐︎ ک: علی میرنژاد / ن: ساحل عمادی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان