آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه آرداک
S3 : 03:02:40 | com/org
۱۸ دقیقه
بها: ۴,۰۰۰ تومان
من منتظر می مانم، نه به خاطر اینکه مطمئن باشم برمی گردی، به خاطر اینکه راه دیگری ندارم.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید