تیوال نمایشنامه‌خوانی باغ آلبالو
S3 : 15:46:42
  شنبه ۲۹ اردیبهشت
  ۱۸:۰۰
  ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: آنتون چخوف
: بورژین عبدالرزاقى
:(نقش خوانان) الیکا عبدالرزاقى، آناهیتا محب على، کامران طاهرى، علیرضا عباسى، علیرضا میرزا محمد على، مهرشاد دهنو، فرناز بهراد، مژده دشتى، امیرحسین عسگرى، مسعود قربانى مجد، غزل قره باغى، نکیسا نورى
:امین زندگانى

: آریا شرفى، نکیسا نورى
: على جدیدى
: نازنین محب على
تولید آکادمى بازیگرى سینمایش
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹