آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه کاور
S3 : 12:51:53 | com/org
بها: ۴,۰۰۰ تومان
جنازه احمد، کارگر ساده روستایی، ناگهان زنده میشود و از مرگ نجات پیدا میکند .اما او این بار نمی خواهد به زندگی قبلی اش برگردد.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید