آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشنامه‌خوانی زرتشت
S3 : 05:00:08 | com/org
امکان خرید پایان یافته
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
۲۰:۰۰  |  ۲ ساعت
بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

کاری از گروه فیلم و تیاتر وَ ناگهان
شماره هماهنگی: 09305820462  

اخبار

›› اجرای نمایشنامه‌ خوانی «زرتشت» در تماشاخانه سنگلج

مکان

پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن:  ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید