تیوال نمایشنامه‌خوانی اعترافاتی درباره زنان
S3 : 05:45:30
  شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
  ۱۸:۰۰
  ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: محمد امیر یاراحمدی
: حجت کبریایی
:(به ترتیب اجرای نقش) حجت کبریایی، فاطمه حیدری فر، منیژه داوری، مریم محسنی، سارا عباسپور و بهار زندی

: احسان جوادزاده
: امید فولادوند

 یادداشت کارگردان:

هموطنان جان موقعیتی برایمان پیش آمده برای آموختن وتجربه اندوزی نکاتی از زندگی یک نمونه از هزاران نمونه انسان نامتعارف درجهان اطرافمان و چون ما وقت خواندن کتاب ( از همه نوع) رو نداریم  تنها با شنیدن این نمایش نامه، همزمان چند کتاب و هزاران نکته که پر است از غنای ادبیاتی وفلسفی و روانشناسی رو، دریافت میکنیم. 
در واقع زدن یک تیر است به چند نشون.


 
 
 
 

 

انسانی نا متعارف در جامعه زنان امروزی ..

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹