تیوال جشنواره سراسری تئاتر موندا (دوره سوم)
S3 : 04:29:46
  سه‌شنبه ۲۷ فروردین تا ۰۱ اردیبهشت


: عبدالرضا شیبانی

جشنواره موندا هر سال به همت خانه نمایش دا با ۱۰ نمایش خلاق با موضوعات متفاوت در بخش مسابقه،  زبان نو در هنرهای نمایشی، و ۴ اثر ویژه ب خارج از بخش مسابقه
برگزار میشود.


لیست اجراهای سومین دوره جشنواره سراسری تئاتر موندا:


- اگر شبی از شبهای تهران مسافری | سه شنبه ۲۷ فروردین | ساعت ۱۴
-  زمان به عقب برنگشته l سه‌شنبه ۲۷ فروردین l ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۳۰
- عباس l سه‌شنبه ۲۷ فروردین l ساعت ۱۶:۰۰
- هبوطl چهارشنبه ۲۸ فروردین l ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۳۰ 
- نمایش روز از نو روزی ازنو | چهارشنبه ۲۸ فروردین | ساعت ۱۶
-  Hello my name is GILGAMESH پنجشنبه ۲۹ فروردین l ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۳۰
- نمایش اندوه پریشان واقعیت رستاخیز |  پنجشنبه ۲۹ فروردین   | ساعت ۱۵
- ماده تاریک l جمعه ۳۰ فروردین l ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۳۰
- نمایش لعنت آباد | جمعه ۳۰ فروردین | ساعت ۱۶
- نمایش پوکه | جمعه ۳۰ فروردین | ساعت ۱۵
- نمایش معصومانه |  شنبه ۳۱ فروردین  | ساعت ۱۶

- نمایش پلاک ۷۲۹ |  شنبه ۳۱ فروردین  | ساعت ۱۴خانه نمایش دا

شهر:
تهران

عکس‌های پایه

جشنواره سراسری تئاتر موندا (دوره سوم) | عکس

اخبار وابسته

» معرفی هیات داوران سومین جشنواره سراسری هنرهای اجرایی_نمایشی «موندا »

» هیات داوران سومین جشنواره سراسری هنرهای اجرایی_نمایشی «موندا » معرفی شدند

» سومین جشنواره سراسری هنرهای اجرایی نمایشی «موندا»