آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه سنگ های سپید
S3 : 11:57:12 | com/org
پسربچه ای که جلوی حیاط امام زاده ای با پدرش در حال بازی کردن است متوجه قبرهای سفید و بدون نامی می شود با پدرش همراه می شود به زمان گذشته تا داستان بی نام بودن نام آن قبرها را متوجه شود

(بخش پویانمایی)
شهر: تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید