آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه شوفر
S3 : 11:31:21 | com/org
پسر نوجوانی به اجبار پدرش تازه رانندگی یاد گرفته است. اما این اجبار پدر باعث میشود پسر کاری کند که تا اخر عمر خود را نبخشد.

(بخش داستانی)
شهر: تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید