تیوال نمایشنامه‌خوانی یک ساعت آرامش
S3 : 16:24:54
  بهمن ۱۳۹۷
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: فلوریان زلر
: سانازفلاح فرد
: ستاره فلاح فرد
: محمدقاسمی، بابک داور، ستاره فلاح فرد، عباس اطیابی، پارساخوش صحبت، ارغوان حامدی، محمد گرگین، النا بهزادپور
: محمود رشیدی

: بابک داور
: میلادخانبابائی
شاید باورت نشه، ولی وقتی نوار بین اون همه آت و آشغال رو دیدم گفتم مرد... قطعا روزی که تو خونت بشینی و این آلبوم رو گوش بدی قطعا خوشبخت ترینی.


» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹