تیوال نمایشنامه‌خوانی آرش
T1 : 21:35:55
  پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
  شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۱:۳۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: بهرام بیضایی
: امیرحسین گلشنی
: (نقش خوانان) امیرحسین گلشنی، رضا پهلوان، پوریا خلیلی، رهام پاکرو

: حسین غیاثی
: نستوه سعیدی
: زهره غیاثی
: نستوه سعیدی
: ساسان حقانی
: هشت قرمز

 برای آگاهی از دیگر برنامه ها به برگه اجراهای هزار و یک شب شهرزاد مراجعه فرمایید.

سبک:
حماسی
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹