تیوال نمایشنامه‌خوانی مرده ریگ
T1 : 10:48:35
  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۲۰:۳۰
 بها: ۱۶,۰۰۰ تومان

: تهمینه محمدی
: بهاره خالقی
: (به ترتیب خوانش) : بهاره خالقی، رز مریم کاظمی، پریا طاهری، علی جعفری

: پردیس کریمی
: عباس مجیدزاده

راه‌های ارتباطی برای اطلاع از اخبار، نمایش‌ها و برنامه‌های پردیس تئاتر شهرزاد: سایت اینستاگرام کانال تلگرام

سه خواهر در نزدیکی کارخانه ای زندگی می کنند، با آشنایی و ارتباط یکی از کارگران کارخانه با آنها، داستان زندگیشان آبستن اتفاقاتی میگردد..

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹