تیوال نمایشنامه‌خوانی مرده ریگ
S1 : 10:24:28
  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۲۰:۳۰
 بها: ۱۶,۰۰۰ تومان

: تهمینه محمدی
: بهاره خالقی
: (به ترتیب خوانش) : بهاره خالقی، رز مریم کاظمی، پریا طاهری، علی جعفری

: پردیس کریمی
: عباس مجیدزاده
سه خواهر در نزدیکی کارخانه ای زندگی می کنند، با آشنایی و ارتباط یکی از کارگران کارخانه با آنها، داستان زندگیشان آبستن اتفاقاتی میگردد..

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹