تیوال نمایشنامه‌خوانی نوشتن در تاریکی
T1 : 09:09:19
ما در رنج با هم مشترک ایم...
  پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
  شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ و شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶
  ۱۸:۰۰
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: محمد یعقوبی
: مهدی پورفرد
: (نقش خوانان) حامد رحیمی‌نصر، رامتین مقدادی، عاطفه جلالی، احمد حامدی، نسترن صفری، ساره گندمی، ادیب وکیلی، وحید رشیدی

: حامد رحیمی نصر
: احمد حامدی
: شکیبا علوی
: شیرین آجوری
: صابر شریف زاده
: آیسان معیری
: نهال شاکری، بهنام خندان
: دینا رضایی

 برای آگاهی از دیگر برنامه ها به برگه اجراهای هزار و یک شب شهرزاد مراجعه فرمایید.

شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹