تیوال نمایشنامه‌خوانی ارکیده ها در مهتاب
T1 : 17:38:33
  شنبه ۲۸ بهمن
  ۱۸:۰۰
  ۴۵ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: کارلوس فوئنتس
: مهدی موسوی
: امیرحسین گلشنی

: زهره غیاثی، سارا غیاثی، مهدی غیاثی

: نستوه سعیدی
: مریم خسروی
: نستوه سعیدی
: ساسان حقانی
: گروه هنری اسطوره
: ترنگ رضایی
: مریم خسروی

» براى اطلاع از زمان باز شدن سانس‌هاى تازه به کانال تلگرام پردیس تئاتر شهرزاد  @theatre_shahrzad مراجعه کنید.

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹