تیوال نمایشنامه‌خوانی قطار
S1 : 10:37:12
  شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
  ۴۵ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: توفیق الحکیم
: قاسم غریفی
: آریو راقب کیانی
: (نقش خوانان به ترتیب ورود) وحید صادقی، مجید وهابی، پوریا سیدی، آریو راقب کیانی، سوگل یکتا، مانا دهقانی راد

: زهرا ناظمی
: پرستو فصیح
: سوگل یکتا
ماندن یا رفتن؛ مساله این است!
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹

ویدیوهای وابسته