آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نازنین جعفرزاده
S3 : 12:09:53 | com/org
نازنین جعفرزاده 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 
موسیقی تئاتر سینما ورزش 
 
۲۸ مهر ۱۳۹۲