تیوال مستند شش چشم و صفر بیست و یک
S2 : 00:20:02
: محمد شیروانی

دو مستند «شش چشم» و «۰۲۱» فیلمی تجربی که از دل راش های مستند «هفت زن فیلمساز نابینا» بیرون کشیده شده است.

شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.