تیوال فیلم از نفس افتاده
S3 : 04:42:12
: ژان لوک گدار
: ژان پل بلموندو، جین سیبرگ، دانیل بولانژه، ژان پیر ملویل
: ژرژ ده بویره گارد
میشل پوکارد بعد از آن که یک ماشین را می‌رباید، پلیسی را که او را دنبال کرده به قتل می‌رساند و به همین دلیل تحت تعقیب قرار گرفته است. در همین حال میشل پیش دوست دختر آمریکایی خود به نام پاتریشیا که یک روزنامه‌نگار مشتاق است، می‌رود. او در حالی که سعی می‌کند رابطه‌ای دوباره با دوست دختر خود بر قرار کند به دنبال پولی برای سفرشان به ایتالیا است اما...
شهر:
تهران