تیوال فیلم باج خور
S3 : 23:38:48
: پیر پائولو پازولینی
: سرجیو چیتی، پیر پائولو پازولینی
: فرانکو چیتی، فرانکا پاسوت، سیلوانا کارسینی
"آکاتونه" (چیتی)، جوانی است که در مناطق پست و بیغوله‏ های رم، روزگار می‏ گذراند. "مادالنا" ( کورسینی )، خیابان‏گرد تحت حمایت او، به زندان می‏ افتد و "آکاتونه" از تأمین غذای روزانه‏ اش هم عاجز می‏ ماند...
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.