آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم باج خور
S3 : 22:28:05 | com/org
"آکاتونه" (چیتی)، جوانی است که در مناطق پست و بیغوله‏ های رم، روزگار می‏ گذراند. "مادالنا" ( کورسینی )، خیابان‏گرد تحت حمایت او، به زندان می‏ افتد و "آکاتونه" از تأمین غذای روزانه‏ اش هم عاجز می‏ ماند...
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید