تیوال فیلم خوان بی خان
S3 : 23:30:52
: هادی معصوم دوست
: محسن استادعلی
: هادی معصوم دوست
: شهاب حمیدی
: مهرشاد ملکوتی
: حسین شکراللهی اردکانی
: سپیده حیدرآبادی
خانواده‌ای که سال ها به دلیل برخی مشکلات از یکدیگر دور بوده‌اند حالا به دلیل بیماری مادر مجبورند بار دیگر کنار هم قرار بگیرند و از او نگهداری کنند.
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.