تیوال فیلم آلفاویل
S2 : 05:18:08
: ژان لوک گدار
: آنا کارینا، ادی کنستانتین، آکیم تامیروف
یک مامور مخفی آمریکایی به شهر آلفاویل در سیاره ای دوردست فرستاده می شود تا شخصی مفقود شده را پیدا کرده و شهر را از دستان حاکم ظالم آن نجات دهد و …
شهر:
تهران