تیوال فیلم آموزگار
S3 : 04:00:24
: یان ژبیک
: پیتر یارهوسکی
: یتر ببیاک، سوزانا موور
: سوزانا میستریکووا، لوبیکا اورخوفسکا، آندری زیما
با آمدن آموزگار جدید، ماریا درازدخوا به مدرسه‌ای در حومه براتیسلاوا در سال ۱۹۸۳ زندگی والدین و دانش‌آموزان این مدرسه دستخوش تحولاتی می‎شود.